Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

ÜHEKORDNE ANNETUS

Makse õnnestus.


Veerand Eesti elanikkonnast on lapsed, kuid nad on kogu meie tulevik.

Aitäh, et kindlustate ühiselt abi vajavatele lastele parima võimaluse eluterveks tulevikuks!


Tänulikult,
Tallinna Lastehaigla Toetusfond