Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Tee testament

Veerand Eesti elanikkonnast on lapsed, kuid nad on kogu meie tulevik. Tulevikku suunatud annetusega saad jätta maha märgi endast, kindlustades nii igale lapsele parima võimaluse eluterveks tulevikuks. Planeeritud annetusega SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks (millest levinuim on päranduse, kinnisvara või aktsiate/osakute osaline või täies mahus pärandamine heategevuslikuks otstarbeks) muudad Sa tulevaste põlvkondade elu.