Tee annetus

Toeta uue kõnniroboti ostmist
ja aita käimisraskustega
lastel liikuda.

Tee püsiannetus

Tee testament

Veerand Eesti elanikkonnast on lapsed, kuid nad on kogu meie tulevik. Tulevikku suunatud annetusega saad jätta maha märgi endast, kindlustades nii igale lapsele parima võimaluse eluterveks tulevikuks. Planeeritud annetusega SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi heaks (millest levinuim on päranduse, kinnisvara või aktsiate/osakute osaline või täies mahus pärandamine heategevuslikuks otstarbeks) muudad Sa tulevaste põlvkondade elu.