Tee annetus

REANIMOBIIL PÄÄSTAB ELUSID

Helista annetustelefonile

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

REANIMOBIIL PÄÄSTAB ELUSID

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Toeta annetuskeskkonnas
"MA ARMASTAN AIDATA"

Toetusfondi projekti ülekaaluliste laste heaks saad toetada annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata", annetades raha või preemiapunkte.
Toeta ülekaaluliste laste terviseprogrammi


Ülekaaluliste laste arv Eestis on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Tänaseks on 33% Eesti kuni 16-aastastest lastest ülekaalulised.

Ülekaalulisus suurendab paljude haiguste, sh südamehaiguste, diabeedi, uneapnoe ja ortopeediliste haiguste riski. Lisaks toob see kaasa mitmeid psühholoogilisi probleeme: erinevad uuringud on näidanud, et ülekaalulisuse  mõju  vaimsele tervisele võib avalduda ligikaudu pooltel lastest, mis väljendub depressioonis, madalas enesehinnangus, koolikiusamises, viletsas kehakujutluses ja sotsiaalses isolatsioonis.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eestvedamisel viiendat aastat järjest toimuva projekti eesmärgiks on keskenduda ülekaaluliste laste aktiivsele liikumisele ja õigele toitumisele, saada lapse kehakaal kontrolli alla ning saavutada pikemas perspektiivis kaalulangus. Eelnevad aastad on näidanud, et hea koostöö on edu aluseks ja umbes kahel kolmandikul projektis osalenutest toimuvad positiivsed muutused lapse emotsionaalses seisundis ning tervises – suureneb kehaline võimekus ja alaneb kehakaal.

Ülekaaluliste laste grupid käivad koos kaks korda nädalas Mustamäel Tallinna Lastehaiglas. Lastearsti nõustamise ajal hinnatakse vanema ja lapse motivatsiooni eluviisi muutusteks ning seatakse koos igale perele konkreetsed eesmärgid. Füsioterapeudid testivad lapse kehalist võimekust ja annavad individuaalseid soovitusi kodusteks treeninguteks vastavalt lapse vajadustele ja võimetele. Lisaks projektitundidele peaks iga laps vähemalt kolmel päeval nädalas valima endale sobivaid ja meelepäraseid liikumise vorme.

Tegevused toimuvad 10-liikmelistes gruppides, et lastel tekiks võimalus leida sõpru, kellel on sarnased mured. Igal kokkusaamisel toimub kaalumine, füüsiline treening ning vestlus juhendajatega, kellega analüüsitakse seni saavutatut ning liigutakse ühiselt seatud eesmärkide poole. Lisaks saavad lapsed ja nende pered soovitusi ning omandavad oskusi mobiiliäpi abil optimaalse kehalise aktiivsuse ja mõnede eluviisi aspektide kirjeldamiseks. Kontakt iga perega kaasaegse infotehnoloogia abil toimub üks kord nädalas, mis soodustab vanemate osalemist ühise eesmärgi saavutamisel.