Tee annetus

Toeta uue kõnniroboti ostmist
ja aita käimisraskustega
lastel liikuda.

Tee püsiannetus

Toeta ettevõttega

Paljud ettevõtted võivad teha annetusi lihtsalt sellepärast, et see on õige tegutsemisviis. See annab inimlikku rahulolu, tahte anda ja olla kaasatud.Heategevuse peamised kasumit loovad tegurid on:

 • konkurentsieelis töötajate leidmisel ja hoidmisel
 • lähedasemad suhted kogukonnas oluliste inimestega
 • suurem tarbijate lojaalsus
 • suurem teadlikkus ettevõtte heast nimest ja kaubamärgist
 • paranenud maine ja asetumine ühiskonnas
 • tulusad suhted kodanikeühendustega
 • hea tahte reserv, mis võib ettevõttele kriisiaegadel kasuks tulla
 • paranenud suhtlus ja ühise eesmärgi tunnetus ettevõtte enda sees
 • tervem, elujõulisem ja majanduslikult tugevam ühiskond
Näited heategevuse positiivsest mõjust ettevõtte mainele:

 • 44% Euroopa tarbijatest on valmis maksma rohkem toodete eest, mis on keskkonnasõbralikud või seotud sotsiaalse vastutuse ja heategevusega.
 • 80% tarbijatest arvab, et ettevõtetel on kohustus panustada kohaliku elu edendamisse
 • 87% heategevusprogrammidega seotud ettevõtete töötajatest tunnevad suuremat lojaalsust oma tööandja suhtes
 • 80% heategevusprogrammidega seotud ettevõtetest jäävad avalikkusele paremini meelde
 • 90% tarbijatest arvab, et majanduslanguse ajal peavad ettevõtted jätkama heategevusse panustamisega.

Kuidas saab aidata?

Korralda klientidele/koostööpartneritele/töötajatele üritusi, mille tuludest saad toetada abivajajaid

 • Firma sünnipäev
 • Loterii
 • Oksjon
 • Spordiüritus
 • Kontsert
 • Gala-õhtu

Kindlasti on veel palju teisi võimalusi. Kui olete otsustanud toetada Tallinna Lastehaiglat, siis võtke julgelt ühendust Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga - toetame teid hea algatuse elluviimisel.