Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Toeta ettevõttega

Paljud ettevõtted võivad teha annetusi lihtsalt sellepärast, et see on õige tegutsemisviis. See annab inimlikku rahulolu, tahte anda ja olla kaasatud.Heategevuse peamised kasumit loovad tegurid on:

 • konkurentsieelis töötajate leidmisel ja hoidmisel
 • lähedasemad suhted kogukonnas oluliste inimestega
 • suurem tarbijate lojaalsus
 • suurem teadlikkus ettevõtte heast nimest ja kaubamärgist
 • paranenud maine ja asetumine ühiskonnas
 • tulusad suhted kodanikeühendustega
 • hea tahte reserv, mis võib ettevõttele kriisiaegadel kasuks tulla
 • paranenud suhtlus ja ühise eesmärgi tunnetus ettevõtte enda sees
 • tervem, elujõulisem ja majanduslikult tugevam ühiskond
Näited heategevuse positiivsest mõjust ettevõtte mainele:

 • 44% Euroopa tarbijatest on valmis maksma rohkem toodete eest, mis on keskkonnasõbralikud või seotud sotsiaalse vastutuse ja heategevusega.
 • 80% tarbijatest arvab, et ettevõtetel on kohustus panustada kohaliku elu edendamisse
 • 87% heategevusprogrammidega seotud ettevõtete töötajatest tunnevad suuremat lojaalsust oma tööandja suhtes
 • 80% heategevusprogrammidega seotud ettevõtetest jäävad avalikkusele paremini meelde
 • 90% tarbijatest arvab, et majanduslanguse ajal peavad ettevõtted jätkama heategevusse panustamisega.

Kuidas saab aidata?

Korralda klientidele/koostööpartneritele/töötajatele üritusi, mille tuludest saad toetada abivajajaid

 • Firma sünnipäev
 • Loterii
 • Oksjon
 • Spordiüritus
 • Kontsert
 • Gala-õhtu

Kindlasti on veel palju teisi võimalusi. Kui olete otsustanud toetada Tallinna Lastehaiglat, siis võtke julgelt ühendust Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga - toetame teid hea algatuse elluviimisel.