Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

toetajad

Töö lastehaigla toetusfondis nõuab põhjalikku suhtlemist kõikide koostööpartneritega. Fondi rikkus on inimesed: eraisikud ja firmad, kelle panusest sõltub meie olemasolu ja ostude suurus. Paljudega meie tänastest toetajatest oleme tuttavad olnud aastaid ja teistega aastakümneid.


Ikka võtab meiega ühendust inimesi, kes otsivad võimalust aidata.  Mõnedel annetajatel on selge ettekujutus, kuhu nende toetus jõudma peaks, teised küsivad, millisesse projekti fond sel aastal panustab või millised vajadused haigla osakondadel parajasti päevakorral on. Kindlat mustrit abi saaja leidmiseks ei ole, tihti tuleb see alles koostöös haigla juhtkonna ja osakondadega välja selgitada.

Kui on olemas tugi ja mõistmine, lahenevad ka raskemad väljakutsed ja hiiglaslikemaid summasid nõudvad toetusprojektid. Suureneb vaimustus, tahtmine tööd teha ja aidata!

Avaldame annetajate nimed Toetusfondi kodulehel rubriigis "Meie toetajad". Palume kõigil, kes soovivad jääda anonüümseks annetajaks, sellest teada anda aadressil riina@toetusfond.ee


1999. aastal sai alguse sõprus Kanadas elavate väliseestlastest abielupaari Inna ja Aadu Randpaluga nende külaskäigust lastehaiglasse. Koos tegime ekskursiooni vastsündinute ja imikute ning radioloogiaosakonda – sel ajal kogus toetusfond raha röntgeniaparaadi jaoks. Vanapaar imestas nähtu ja kuuldu üle ja kuna neil endil lapsi ei olnud, arvasid nad lastehaigla olevat väärilise toetusobjekti. Sealsamas tegid nad oma esimese sissemakse – 10 000 dollarit (CAD), mis on märkimisväärne summa inimeste kohta, kes lihtsalt uksest sisse astuvad.

Eestis nähtust rääkisid Randpalud ka Kanadas, saades sõnumi laialikandjateks rahvuskaaslaste seas. Annetamisele hakkasid mõtlema paljud nende tuttavad – vastupidiselt Randpalude kartusele, et neid nende helduse pärast aru kaotanuks hakatakse pidama. Kanada ESTO päevadel sõlmisime juba palju olulisi kontakte inimestega Eesti Abistamiskomiteest ja kohalikust Eesti ajalehest. 2008. aastal esitasime Eesti Vabariigi Presidendile autasu saamiseks Kanadas elavate Inna ja Aadu Randpalu kandidatuuri, kes on lastehaiglat aastate jooksul toetanud 700 000 euroga. Rõõm oli lugeda, et 97 autasustatu seas olid ka Inna ja Aadu Randpalu (kes kahjuks tänaseks mõlemad lahkunud on), kellele omistati abi eest Tallinna Lastehaiglale Eesti Punase Risti III järgu teenetemärk.

Ilus näide heldest pankurist on aga Hans Dalborg, Baltimaadesse laienenud Nordea panga asepresident, kes otsis enne pensionile suundumist uutelt aladelt heategevusorganisatsiooni, kellele anda errumineku-peo külalistelt laekunud raha ja natuke peale. Tema 65. sünnipäeval said kõik lastehaiglas viibinud lapsed kaisukaru. Lahke ja muheda pangahärra raha läks haigla teise reanimobiili ostmise fondi. Dalborgi vastus küsimusele, miks ta elutööd sümboliseeriva raha ära anda otsustas, oli: „Kui minul on kõik, mida elult tahta oskan, miks ei võiks ma teisi aidata?“