Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Ajalugu

Mõte toetusfondi loomisest liikus juba 1992. aastal. Idee algatajateks olid Helje Heitur-Dungay ja Martin Dungay. Samal ajal valmistas Riigikogu ette seaduseelnõud heategevuslike fondide kohta.


Tallinna Lastehaigla Toetusfondi asutamiskoosolek toimus 20. jaanuaril 1993. Asutajaliikmeteks olid Helje Heitur-Dungay, Merike Martinson, Helle Raidla, Tiit Kõuhkna, Rain Lõhmus, Mati Krivel, Andres Root, Osmo Haaki, Riivo Sinijärv ja Adik Levin. 

Esimeseks tähtsamaks ülesandeks oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tutvustamine üldsusele ja fondi logo kavandamine (tänaseks on logo muudetud).

Toetusfondi esimeseks projektiks sai haiglale oma köögi ehitamine (1994. aastal). 

Juba enne fondi ametlikku registreerimist oli lastehaigla suursponsoriks saanud AS Neste Eesti, kes on kõigi pikkade tegevusaastate jooksul toetanud kütusega lastehaigla reanimobiili sõite.

Loe edasi: