Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Missioon, Visioon ja põhiväärtused

Missioon

  • Muuta positiivsemaks ühiskonna suhtumist lastesse ja laste, eriti haigete laste probleemidesse. 
  • Innustada kogukonna liikmeid panustama tervise ja teaduse arengu heaks, et muuta paremaks Eestis elavate laste ja nende perede elu. 
  • Aidata kaasa igati lapsesõbraliku haigla kujunemisele ja parima võimaliku meditsiiniabi osutamisele Tallinna Lastehaiglas.

Visioon

  • Tervemad lapsed 
  • Hoolivam ühiskond

Põhiväärtused

  • Ausus ja laitmatu maine 
  • Aruandlus ja vastutustunne 
  • Tähelepanelikkus ja meeskonnatöö 
  • Põhjalikkus ja tasakaalukus 
  • Täiuslikkus ja innovaatilisus