Kes me oleme

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla Toetusfond on heategevusfond, mille eesmärgiks on aidata kaasa igati lastesõbraliku haigla kujundamisele ja parima võimaliku meditsiinilise abi toomisele Tallinna Lastehaiglasse.

 

Toetusfondi on autasustatud

 

         1998.a. EMSLi poolt Aasta Parima Sihtasutuse autasuga

         2004.a. UNICEFi poolt Sinilinnu preemiaga

         2004.a. EPRA poolt Aasta Suhtekorraldusteo auhinnaga

         2007.a. Aadu Luukase Fondi Missioonipreemiaga

 

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla on suurim lastehaigla Eestis. Haiglas on 184 voodikohta ja 15 päevastatsionaari kohta.

Aastas ravitakse ligi 12 000 last, neist umbes 400 on ravil intensiivraviosakonnas. Aastas opereeritakse ligi 4000 last.

 

Tallinna Lastehaiglas ja  Kesklinna Lastepolikliinikus on kokku 800 töötajat, nendest 128 arsti, 297 õde, 14 laboranti ja 116 hooldusõde / õe abilist.

 

Põhiravikulud katab haigekassa, kuid raha ei jätku vajalike kallihinnaliste ravimite ja aparatuuri muretsemiseks, haigla remondiks ning personali täiendõppeks.