Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Toeta annetuskeskkonnas
"MA ARMASTAN AIDATA"

Toetusfondi projekti ülekaaluliste laste heaks saad toetada annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata", annetades raha või preemiapunkte.
Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses


30% Eesti elanikkonnast on ülekaalus, ülekaaluliste koolilaste arv on kasvanud kaks korda! Tallinna Lastehaigla Toetusfond on probleemi tunnistanud korraldades juba kolmandat korda 10-päevast suvist terviselaagrit ülekaalulistele lastele. Tänavu on kogunenud 2 rühma (a'20 last vanuses 10-17) jagu soovijaid. Laagris viiakse läbi erinevaid huvitavaid tegevusi - käiakse palju jalgsi- ja jalgrattamatkadel, ratsutamas, ujutakse, mängitakse sportmänge. Reguleeritud toitumise ja kehalise aktiivsuse tulemusel langetati möödunud laagri jooksul kehakaalu kokku 76,6kg.

Kaheaastane kogemus on kinnitanud, et laagrile peab järgnema süsteemne ja pidev kehaline tegevus spetsialisti järelvalve all, s.t. võimaldada laagris viibinud lastele jätkutegevus Tallinna Lastehaiglas. See hõlmaks vähemalt aasta vältel kaks korda nädalas a'1 h kehalist tegevust (jõusaal, võimlemine, ujumine) füsioterapeudi juhendamisel, mis sisaldab ka esmast ülevaatust/testimist, toitumisnõustamist, kaalumist ja mõõtmist, lapsevanemte kaasamist, kodust liikumist ja päeviku pidamist. Täna on Haigekassa poolt tegevus tasustatud 1/3 ulatuses koguvajadusest, 2/3 vajab lisarahastust. Pilootprojektis osaleb 20 ülekaalulist last, 2 füsioterapeuti, toitumisnõustaja, grupinõustaja; vajalikud abivahendid- sammulugejad, päevikud, infomaterjalid.

Eestis on oluliselt tõusnud täiskasvanute ülekaalulisuse sagedus: 2014. a. valminud doktoritöö järgi on aga iga kolmas eestlane ülekaalus. Koolitervishoiu aruannete alusel on iga kümnes laps ülekaaluline.

Ülekaaluliste laste terviseedenduse planeeritud tulemuseks on laste kõrgenenud motivatsioon aktiivseks liikumiseks, tervislikud toitumisharjumused ja paranenud sotsiaalne suhtlus ehk võime ühiskonnas paremini hakkama saada. Alanenud kaalu ja õigete tervislike hoiakute kujunemise mõjul tõuseb laste kaasatus ning tahe ja julgus aktiivseks osalemiseks eakaaslastega ühisüritustel. Suvelaagri tagasiside laste poolt on positiivne - meeldisid tegevused, leiti uusi sõpru, lapsed muutusid kehaliselt ja emotsionaalselt aktiivsemaks. Vajadus süsteemse jätkutegevuse järele on ilmne. Seetõttu on nüüdsest pandud rõhku individuaalsele ja perekesksele kaalu langetamise korraldamisele.

Eestis puudub sihipärane ülekaaluliste laste raviprogramm. Kuna ülekaaluliste ja rasvunud laste liikumisvõimalused erinevad oluliselt normaalse kaaluga laste omadest, on neile vajalik superviseeritud (spetsialistide õpetamise ja järelevalve all läbiviidud) kehalise aktiivsuse korraldamine, mis on vajalik lisaks praeguses haigekassa süsteemis võimalikele laste ravile. EHK poolt on rahastamata laste ja vanemate õpetamine, motiveerimine kaalu langetamiseks ja regulaarne jälgimise korraldamine.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi kaudu loodav kaalu ohjamise programm ülekaalulistele lastele ja peredele täidaks selle lünga.