Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Ülekaalulised lapsed


Ülekaaluliste laste arv Eestis on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud - tänaseks on 33% Eesti kuni 16-aastastest lastest ülekaalulised. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on ainuke organisatsioon, kes juba aastaid selle probleemiga süsteemselt tegeleb. 

Ülekaalulisus suurendab paljude haiguste riski, tuues kaasa mitmeid psühholoogilisi probleeme. Erinevad uuringud on näidanud, et ülekaalulisuse mõju vaimsele tervisele võib avalduda ligikaudu pooltel lastest, mis väljendub depressioonis, madalas enesehinnangus, koolikiusamises, viletsas kehakujutluses ja sotsiaalses isolatsioonis.