Tee annetus

Toeta uue kõnniroboti ostmist
ja aita käimisraskustega
lastel liikuda.

Tee püsiannetus

Ülekaalulised lapsed


Ülekaaluliste laste arv Eestis on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud - tänaseks on 33% Eesti kuni 16-aastastest lastest ülekaalulised. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on ainuke organisatsioon, kes juba aastaid selle probleemiga süsteemselt tegeleb. 

Ülekaalulisus suurendab paljude haiguste riski, tuues kaasa mitmeid psühholoogilisi probleeme. Erinevad uuringud on näidanud, et ülekaalulisuse mõju vaimsele tervisele võib avalduda ligikaudu pooltel lastest, mis väljendub depressioonis, madalas enesehinnangus, koolikiusamises, viletsas kehakujutluses ja sotsiaalses isolatsioonis.