Tee annetus

Toeta uue kõnniroboti ostmist
ja aita käimisraskustega
lastel liikuda.

Tee püsiannetus

Üliharuldast geenihaigust põdevate laste ravim jõudis viimaks Eestisse