Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Unekeskuse rajamine Tallinna Lastehaiglasse

Tallinna Lastehaigla Toetusfond alustas juunis 2020 heategevuskampaaniat „Kingi head und“, mille eesmärgiks on toetada Tallinna Lastehaiglasse uneuuringute keskuse rajamist.


Unekeskuse sisuks on pakkuda kaasaegset käsitlust unehäiretega lastele, tõsta lapsevanemate teadlikkust, neid nõustada ja toetada. Keskuse sihtrühmaks on lapsed alates vastsündinueast kuni 18-aastaste noorukiteni.

Unemeditsiin on kogu maailmas kujunemas omaette meditsiinierialaks, mille edendamisega tegelevad Eestis spetsialistid, kes kuuluvad Eesti Unemeditsiini Seltsi. Unehäireid ei ole meditsiinilisest aspektist piisavalt tähtsustatud ning nendega tegelemine on ka arstkonna seas olnud pigem mittesüsteemne. Vaatamata korduvatele taotlustele rahastatakse uneuuringud nii kitsastel näidustustel, et enamik abivajajatest jääb praegu uurimata. Tallinna Lastehaigla leiab, et spetsiaalselt lastele suunatud unemeditsiini keskuse rajamine on vajalik ning aeg sellise üksuse rajamiseks küps. Lastehaigla neuroloogidest, psühhiaatritest ja pediaatritest koosnev initsiatiivgrupp on valmis suhteliselt lühikese ajaga looma multiprofessionaalse ja kestliku unemeditsiini üksuse.

Unehäirete all võib erinevatel eluperioodidel kannatada kuni veerand elanikkonnast, lapsed kaasaarvatud. Inimesed ei teadvusta endale piisavalt, et kvaliteetne ööuni on vaimse ja füüsilise heaolu oluliseks eelduseks. Unehäiretel võivad olla väga erinevad põhjused, nii meditsiinilised kui ka inimese enda käitumisest ja tema psüühika koosmõjust tingitud.

Sageli esinev unehäirete grupp lapseeas on parasomniad – ebatavaline käitumine kas uinumisperioodis, une ajal või virgumisel, näiteks unes kõndimine, unepaanika, segasusseisundiga virgumised ning õudusunenäod. Enamasti on tegemist kahjutute episoodidega, mis mööduvad lapse kasvades, kuid need võivad viidata ka mõnele tõsisemale närvisüsteemi haigusele, näiteks epilepsiale.

Obstruktiivse e. sulgusliku uneapnoe levimus on lastel 2-4%, millele on iseloomulik norskamine koos hingamispausidega, mille ajal hingamistee vajub osaliselt või täielikult kokku. Kui öö jooksul on unetsükleid katkestavaid hingamispeetuseid korduvalt, mõjutab kujunev hapnikupuudus lapse arenevat närvisüsteemi ja võib tekitada tõsiseid toimetulekuraskusi. Sulgusliku uneapnoe peamiseks põhjuseks lapseeas on ninaneelu- ja kurgumandlite suurenemine.

Põhjusest olenemata mõjutab katkendlik ööuni lapse päevast enesetunnet, käitumist, õpitulemusi, sotsiaalset toimetulekut ja peresuhteid. Diagnoosimata ja/või ravimata juhtudel tõuseb rasvumise, südame-veresoonkonna ja kopsuhaiguste kujunemise risk.                                                                            

Unehäirete diagnoosimiseks kasutatakse kompleksset  uneuuringut ehk polüsomnograafiat. See võimaldab eristada suhteliselt ohutuid ja isemööduvaid unehäireid (parasomniad, uneaegsed liigutushäired) tõsisemate tagajärgedega ning sekkumist vajavatest seisunditest, näiteks uneapnoe, epileptilised hood, narkolepsia jpm. Tallinna Lastehaigla unemeditsiini üksuse kaugemaks eesmärgiks on kuni 300 polüsomnograafilise uuringu tegemine aastas

 

Unekeskuse rajamise projekt koosneb kolmest osast:

 

1) Unekeskus vajab spetsiaalseid helikindlaid ruume koos uuringute läbiviimiseks vajaliku aparatuuriga. Tallinna Lastehaigla hoones on olemas sobivad ruumid, mis renoveeritakse ning kohandatakse nõutavatele tingimustele vastavaks. Uuringupalati sisekujunduse planeerimisel tuleb arvestada eelkõige hubasust ja lapsesõbralikkust, luua mugavad magamistingimused nii lapsele kui lapsevanemale. Ruumikujunduse planeerimisel tulevad heategevuslikus korras appi Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna üliõpilased.

2) Uneuuringute läbiviimiseks on vaja soetada keskusele spetsiaalne polüsomnograafiaseade koos vastava tarkvaraga. Polüsomnograafia uuringul salvestatakse lapse ööund vähemalt kaheksa tunni jooksul, erinevate anduritega registreeritakse ajutegevust, hingamisrütmi ja selle häireid, lihasaktiivsust ning liigutushäireid, südametööd ja vere hapniku ning süsihappegaasi sisaldust, lisainfot une ajal toimuvast annab video- ja helisalvestus.

3) Antud projekti raames toimub ka personali väljaõpe ning täiendkoolitus. Uneuuringute nõuetekohaseks registreerimiseks ja esmaseks analüüsimiseks vajame spetsiifilise väljaõppega uneõde/unetehnikut, lõpliku uuringu analüüsi ja diagnostilise hinnangu eest vastutab kliiniline neurofüsioloog. Uuringute vajaduse ja patsiendi edasise käsitluse otsustab unemeditsiinialase väljaõppega eriarst-konsultant: neuroloog, psühhiaater, kõrva-nina-kurguarst, pulmonoloog. Unekeskuse meeskonda on planeeritud lisaks psühholoog, logopeed ning füsioterapeut.

 

Projekti maksumus


Uneuuringute keskuse rajamise projekti maksumus on ca 200 000 eurot.


Tallinna Lastehaigla Toetusfond kutsub häid inimesi üles tegema unekeskuse loomise toetuseks igakuise püsiannetuse veebilehekülje kaudu:

https://www.toetusfond.ee/anneta/pusiannetus


Annetada saab helistades Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetustelefonidel:

900 7705 – 5 €

900 7710 – 10 €

900 7715 – 25 €

 

Annetuse saab teha pangaülekandega:

Makse saaja: Tallinna Lastehaigla Toetusfond

Makse selgitus: „unekeskus“

Swedbank: EE142200221001137609

SEB: EE481010220026847017

Luminor: EE921700017000265265

LHV: EE677700771001364621