Tee annetus

REANIMOBIIL PÄÄSTAB ELUSID

Helista annetustelefonile

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

REANIMOBIIL PÄÄSTAB ELUSID

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Haigekassa uus hinnakiri on vanema- ja lapsevaenulik

Haigekassa otsus vähendada lastehaiglas lapsega koos viibiva lapsevanema voodipäeva eest makstavat summat suurendab veelgi Tallinna Lastehaigla Toetusfondi poolt kogutud annetuste tähtsust Tallinna Lastehaigla heaks. Meditsiiniteaduste doktor Adik Levin avab otsuse olemust ja tõdeb, et haigekassa arvates on emade ja laste probleemid lastehaiglates teisejärgulised. Rahalistes raskustes olev haigekassa leidis võimaluse tõsta voodipäeva hinda kutsehaiguste puhul 33%, sisehaiguste puhul 20%, aga lapsed ja emad jäeti vaeslapse ossa. Dr. Levin on kauaaegne lastearst ja olnud üle 25 aasta vastsündinute ja imikute osakonna juhataja, seega teab, millest räägib. Ta on ka Toetusfondi asutaja liige.

 Lähemalt loe Eesti päevalehest: Haigekassa uus hinnakiri on vanema- ja lapsevaenulik.


Dr. Adik Levin