Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Helded ettevõtted panustavad heategevusse ka keerukatel aegadel

Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, nagu ka teistele Eestis tegutsevatele heategevusorganisatsioonidele, teevad jõulude eel annetusi paljud ettevõtted ja eraisikud. Mitmete jaoks on see juba aastatepikkune ilus traditsioon. Inimesed soovivad südamest aidata neid, kes on nõrgemad ja kellel on parasjagu raske. Ettevõtted, kes on oma tegevusega saavutanud järjepidevuse ning majandusliku kasvu, peavad heategevust ühelt poolt vastutuseks ühiskonna ees ning teisest küljest ka auasjaks.

Aastaid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhatajana tegutsenud Inna Krameri sõnul võib viimasel aastakümnel märgata eraisikutest annetajate hulga kasvu ning ettevõtete osa vähenemist. „Siiski on meil välja kujunenud väga meeldiv koostöö paljude firmadega, kes iga-aastaselt Tallinna Lastehaigla patsientide heaks oma panuse annavad,“ lausus Kramer. „Ka tänavu, hoolimata keerukast aastast, on fondile laekunud jõuluaegsed toetussummad, nii et kokkuvõttes on see aasta tänu headele toetajatele olnud meie jaoks stabiilne ning oleme suutnud kõik oma lubadused lastehaiglale täita. Oleme kõigile annetajatele ülimalt tänulikud.“

Krameri arvates võiksid lahked ettevõtted siinkohal kaaluda, kas ühekordse suurema toetuse asemel oleks mõistlikum sõlmida heategevusorganisatsiooniga püsiannetusleping, nagu see viimasel ajal on eraisikute seas üha enam populaarseks saanud. „See võimaldaks firmal annetuse väiksemate summade kaupa aasta peale ära jagada. Ettevõte hajutaks annetuseks mineva summa pikemale perioodile ning Toetusfond saaks arvestada igakuiselt püsiva sissetulekuga.“

Mitmed ettevõtted korraldavad jõulude eel erinevaid heategevusprojekte- ja kampaaniaid, kaasates oma algatustesse suurel hulgal kliente ja partnereid. Neist üks tuntumaid ja pikaajalisemaid on tõenäoliselt Selveri poolt ellu kutsutud heategevuskampaania „Koos on kergem“, mis toimub tänavu juba 18. korda. Tallinna Lastehaigla Toetusfondil on olnud au ja rõõm saada sellest projektist igal aastal osa, tänu sellele, et annetused suunatakse haiglate laste- ja sünnitusosakondadele üle Eesti. Möödunud aastal kogunenud annetustest toetas Selver 56 000 euroga käeroboti soetamist Tallinna Lastehaiglasse.

Tänavu pakkus täiesti uudse heategevuslahenduse välja McDonald’s, kes seadis oma restoranide iseteeninduskassades sisse annetussüsteemi. Restorani külastajad saavad tellida toitu ja teha samal ajal digitaalse annetuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondile aastaringselt. Nii Selveri kui McDonald’si selleaastased annetused on kavas suunata mobiilse röntgeniaparaadi soetamiseks lastehaiglasse.

Ettevõtteid, kes on Toetusfondile heaks koostööpartneriks ning teinud jõulude eel annetuse, on mitmeid. Uurisime mõnelt neist annetamise tagamaade kohta ning palusime vastata kolmele küsimusele:

Miks peate oluliseks osaleda oma ettevõttega heategevusprojektides?

Miks otsustasite teha annetuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondile?

Kas ja kuidas annate jõuluaegsest annetusest teada oma firma töötajatele, klientidele ja koostööpartneritele ning milline on olnud nende tagasiside?

 

Suurim jõulueelne annetus 10 000 eurot R-Kiosk AS-lt

Covid-19 tõttu peavad ettevõtted tänavu ära jätma oma jõulupeod ning selle asemel panustavad mitmedki heategevusse. Nii otsustas ka Norra pereettevõttele Reitan Group kuuluv R-Kiosk teha annetuse Tallinna Lastehaigla Toetusfondile ning abistada seeläbi kahe rasket geneetilist haigust põdeva lapse, Amy ja Elari Markuse, ravi 10 000 euroga.

„Nagu peredes ikka, on ka meil kõige tähtsamaks väärtused,“ rääkis AS R-Kiosk Estonia tegevjuht Tiia Ilves. „Me tahame toimida ja oma äri ajada selliselt et hoolime oma klientidest ja oma inimestest ning ka kogukonnast ja ühiskonnast üldisemalt. Aegade jooksul oleme ikka heategevusprojektides osalenud ja suures pildis on need alati lastega seotud olnud. Sellel aastal oleme pidanud loobuma koos olemisest ja lähedusest ja paljudest tähistamistest, mis seda koosolemist ja südamesoojust on aidanud luua. Otsustasime, et loobumisel peab olema ka ilusam hind ja et südamesoojusest me ei ole nõus loobuma. Seega ära jäänud jõulupeo ressursiga soovisime teha head nii, et sellest kohe ja kellelegi konkreetselt kasu oleks ja parem hakkaks.“ Tiia Ilvese sõnul saatsid nad info annetuse kohta kõigile oma kontori töötajatele ning tagasiside oli äärmiselt positiivne – mõned lausa pisarateni liigutatud ja pidasid tegu igati õigeks.

Heategevus kui eduka ettevõtte moraalne kohustus

Eesti ettevõtted peavad üha tähtsamaks panustada oma tegevusega ühiskonna kui terviku arengusse. Inseneribüroo Telora juhatuse liikme Oliver Napitsa sõnul on neil Eesti erakapitalil põhineva ettevõttena lihtne võimalus otsustada, aga kindlasti ka moraalne kohustus anda osa teenitud tulust heategevuseks.

„Tallinna Lastehaigla Toetusfondi oleme toetanud juba mõned aastad ja plaanime seda teha ka tulevikus. Oleme otsustanud oma fookuse suunata sellistele heategevusorganisatsioonidele, kelle abil saavad tuge suurem hulk inimesi, kus raha kogumine ja kasutamine on läbipaistev ja korraldatud kogenud professionaalsete organisatsioonide poolt,“ rääkis Napits. „Teiseks on meile olulisel kohal lapsed, kellel on veel terve elu ees. Tallinna Lastehaigla Toetusfond on pikalt panustanud laste tervise ja heaolu parandamisse ning nende abiga on saanud paljud lapsed endale parema tuleviku.“

„Alates ajast, mil asusime osalema heategevusprojektides, oleme alati jõuluajal saatnud oma töötajatele, klientidele ja partneritele digitaalse jõulukaardi, kus on ka ära märgitud, keda me toetame,“ lausus Oliver Napits. „Kui me oma ettevõttega annetamist alustasime, ei olnud selline tegevus Eestis veel väga levinud. Algusaegadel saime päris palju positiivset tagasisidet inimestelt, kellele olime jõulukaardi saatnud. Tänapäeval on õnneks heategevus rohkem levinud ja seda võetakse juba loomulikuna.“

Heategevus kui teadlik valik, mis ei vaja kiitust või reklaami

„Sportradar Group osaleb igal aastal heategevuses. See on meie firma jaoks väga oluline, et me saame aidata kedagi, kes seda abi vajab,“ rääkis Sportradar OÜ Eesti tegevjuht Joel Järvela. „Sportradaril on 30 kontorit üle maailma ning Eestis asub neist üks. Iga filiaal ja selle juhtkond teevad oma valiku, kuhu annetada.“ Joel Järvela sõnul on otsustatud teha annetus Tallinna Lastehaigla Toetusfondile, sest lapsed on meie tulevik ning meist sõltub nende hea olukord ja tervis. „Oleme jälginud Toetusfondi heategevusprojekte ja leiame, et olete tublid. Annetuste kohta me kliente või koostööpartnerid eraldi ei teavita, sest leiame, et heategevus ei vaja kiitust ega reklaami. Küll aga on meie töötajad teadlikud, et oleme annetanud teie fondile.“

Töötajate kaasamine annetamisega seotud otsustesse tekitab firmas ühtsustunde

„Nets Estonia AS on osa Eesti majandusest ja me tegutseme selle nimel, et riigi rahaline infrastruktuur toimiks tõrgeteta. Näeme kui oluline on, et kõigil ühiskonnaliikmetel läheks hästi, et riik toimiks ja selle kodanikel oleks turvaline siin elada,“ lausus Nets Estonia finantsjuht Piret Türk.

Piret Türgi sõnul on Nets Estonias juba aastaid toimunud ettepanekute kogumine töötajatelt, millist mittetulundusühingut keegi soovib toetada. „Saadud ettepanekute alusel otsustab juhatus annetuste suuruse eelarves ette nähtud ulatuses. Käesolev aasta jättis oma jälje ka heategevuseks ette nähtud summadele, need on oluliselt väiksemad kui eelnenud aastatel, kuid soovisime ikka panustada. Meie töötajad on annetustega hästi kursis, sest algatused tulevad nende poolt ja korraldus annetuste maksmiseks koos summade äranäitamisega on avalik dokument.“

„Nets Estonia on oma annetused teinud lastele ja noortele suunatud mittetulundusühingute toetamiseks, olgu need siis haiglate juures tegutsevad või hoopis noorte sportimist toetavad mittetulundusühingud,“ rääkis Piret Türk.“ Samuti oleme toetanud erivajadustega inimestele teenuseid pakkuvaid mittetulundusühinguid. Oma äripartnereid me annetustest ei ole teavitanud, külla aga panevad paljud annetuse saajad oma koduleheküljele annetajate andmed või saadavad tänukirja, mille me koosolekuteruumi kõigile nähtavalt üles riputame.“

Heategevuse rahvusvaheline haare

Pikki aastaid on Tallinna Lastehaigla patsientide toetamisel oma õla alla pannud Eesti Abistamiskomitee USA-s, kelle eesmärgiks ongi toetada puudustkannatavaid kaasmaalasi USA-s ja Eestis ning hoida ja edendada Eesti kultuuri ja kultuuripärandit USA-s, toetades erinevaid mittetulundusühinguid ja organisatsioone. „Korraldame kord aastas, jõulude eel USA eestlaskonna seas nii posti teel kui interneti kaudu korjanduse, et koguda raha paljude oluliste organisatsioonide ja tegevuste toetamiseks,“ kõneles Abistamiskomitee president Toomas Kilm. „Kuna Abistamiskomitee juhatus tegutseb täielikult vabatahtlikkuse alusel, siis on meil ning meie annetajatel hea meel näha, kui meilt saadud toetusrahasid kasutatakse võimalikult sihtotstarbeliselt ning tänu sellele saavutatakse Eestis mingi konkreetne tulemus laste tervise ja heaolu valdkonnas. Just seetõttu oleme toetanud ka mitmeid Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projekte.“

Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänab südamest kõiki ettevõtteid, kes on lõppeva aasta jooksul fondile annetusi teinud ning seeläbi lastehaigla patsiente abistanud.