Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Juunis toimus traditsiooniline terviselaager ülekaalulistele lastele

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi iga-aastane terviselaager ülekaalulistele lastele toimus 9. - 18. juunil 2023 Lahemaal Kuivoja Puhkekeskuses. Laagris osales 20 last vanuses 8-15 aastat. 

Laagri eesmärgiks on suunata ülekaalulisi lapsi järgima tervislikke eluviise – rohkem aktiivselt liikuma ning muutma oma seniseid toitumisharjumusi. Lapsi juhrndavad laagris Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid. Laagrikeskkonnas on võimalik lastele väga hästi ja praktiliselt näidata, milline on tervislik eluviis, mida selle saavutamiseks tuleb teha ja milliseid muutusi on seeläbi võimalik saavutada. 

Laste päevad olid laagris sisustatud võimalikult erinevate kehaliste tegevustega – ujumine, jalgsimatkad, jalgrattamatkad, räätsamatk, orienteerumine, kepikõnd, kickpoks, pallimängud,  tantsimine, üldkehaline treening, et tekitada neis huvi erinevate kehaliste tegevuste/ liikumisviiside vastu. Lapsed pidid vastavalt päevakavale osalema kõigis planeeritud kehalistes tegevustes. 

Laagris oli laste toitumine regulaarne ja tervislik – 10-päevase menüü koostas Tallinna Lastehaigla dieediõde. Laagri keskkond soodustas laste tervisekäitumist, sest kohapeal ei ole poodi ega kohvikut, kust endale ebatervislikke näkse, liigse magusa ja rasvasisaldusega nö tühje kaloreid sisaldavad toite osta. 

Laagri jooksul toimusid vestlusringid, loengud, mängud ja õpitoad, mis aitasid tõsta laste motivatsiooni elustiili muutmiseks. Räägiti tervislikust /normaalsest toitumisest ja kaalulangetamise kasust nii lapsele endale kui ka tema perele. Õpiti erinevaid enesemotiveerimise võtteid, et muuta laagris omandatud toitumis- ja liikumisharjumused püsivaks. 

Igapäevaselt toimus laagris hommikuti laste kaalumine, õhtuti registreeriti päeva jooksul tehtud sammude arv. Keskmine sammude arv päevas oli 20 000, igapäevane sammude arv jäi vahemikku 12 000 kuni 32 000.   

10 laagripäeva jooksul langes kõigil lastel kehakaal. Keskmine kaalulangus lapse kohta oli 4,13 kg ja vööümbermõõt kahanes keskmiselt 6 cm lapse kohta. Kokku langetati 10 päeva jooksul 20 lapse peale kokku 82,6 kg. 

Laagri lõppedes oli märgatav laste füüsilise võimekuse areng. Paranesid kehaliste testide tulemused, lapsed tulid pakutud kehaliste tegevustega paremini kaasa, kasvas omaalgatuslikkus aktiivseks liikumiseks. 

Laagri jooksul muutusid lapsed sotsiaalsemaks ja julgemaks nii üheskoos tegutsemisel kui individuaalsete tegevuste sooritamisel. Laagris kaovad ülekaalulistel lastel teiste omasuguste lastega koos tegutsedes psühholoogilised barjäärid, mis neil on tavaliselt normaalkaaluliste eakaaslastega koos tegutsedes tekkinud.  Laagri lõpus olid lapsed rõõmsad ning enesetunne hea.