Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Liigu nutikalt!

Lapseeas alanud ülekaalulisus suurendab paljude somaatiliste haiguste, sealhulgas südamehaiguste, diabeedi, ortopeediliste haiguste riski, lisaks kaasnevad mitmed psühholoogilised probleemid.

Laste tervise ja heaolu parandamiseks on Tallinna Lastehaigla Toetusfond algatanud lapsele ja perele suunatud personaalse käsitlusega tegevusi, et õigeaegselt vähendada edaspidises elus tekkivaid haiguslikke muutusi.

Projekt pakub kooliealistele ülekaalulistele ja/või adipoossetele ehk rasvunud lastele regulaarset kehalise aktiivsuse võimalust koolivälisel ajal, võttes kasutusele info-kommunikatsiooni tehnoloogilised vahendid lapse liikumise ja kehakaalu monitoorimiseks. Õige toitumise kõrval peetakse väga oluliseks ülekaalulistel lastel neile sobivate liikumisharrastuse kujundamist.

Lastearsti poolt antakse hinnang lapse ja pere vajadustele ja seatakse eesmärgid liikumiseks, tervislikuks toitumiseks ja vajalike eluviisi alaste muudatuste tegemiseks . Peale füsioterapeutide poolt personaalselt juhendatud liikumistegevuse  ning regulaarse iganädalase kaalumise saavad lapsed ja nende pered ka soovitusi ning omandavad oskusi mobiiliäpi abil optimaalse kehalise aktiivsuse omandamiseks, mille tagajärjel lapse kaal alaneb, paranevad kehalised võimed ning emotsionaalne seisund.

Projekt kestab 7 kuud 1. novembrist 2017 - 31 .maini 2018 ja selles on võimalus osaleda 20 lapsel. Osavõtt on perele minimaalse tasu eest. Liikumistreeningud toimuvad 2 korda nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16 ja 17 (kestvusega 1 tund).

Soovijatel on võimalus registreeruda  helistades tööpäeviti kl. 8-16 füsioterapeut Margit Juudasele või e-kirja teel: margit.juudas@lastehaigla.ee.

Registreerimine lõpeb kohtade täitumisel.

P.S. 1. augustil 2014 alanud pilootprojekti rahastas KÜSK-i Šveitsi Vabaühenduste Fond. Hiljem on liitunud mitmed toetajad- Tallinna Linnavalitsus, Semetron AS, AB Medical Eesti OÜ, Christinas Clinic.

Käesolevat 7-kuulist projekti rahastab HMN ja Tallinna Lastehaigla Toetusfond.

Toetada saab www.toetusfond.ee ja ka läbi annetuskeskkonna www.armastanaidata.ee