Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Raske aeg liidab inimesi

Ülemaailmse kriisiolukorra ajal on keerulises situatsioonis perekonnad, kus lapsel esineb mõni terviseprobleem, millega tegelemiseks on tarvis meditsiinispetsialisti abi või vajab laps koguni haiglaravi. Haigetele lastele elutähtis meditsiiniabi peab olema tagatud ning laste ravi toimuma kõigest hoolimata. Tallinna Lastehaigla töötajad teevad kõik endast sõltuva, et see nii oleks. Paraku, nagu kõik teised meditsiiniasutused, on ka Tallinna Lastehaigla olnud sunnitud tegema igapäevatöös palju ümberkorraldusi, et minimeerida koroonaviiruse levikut patsientide ja töötajate seas.

Haigete erakorraline vastuvõtt ja traumapatsientide vastuvõtt jätkuvad Tallinna Lastehaiglas ööpäevaringselt ning samuti toimub edasilükkamatu statsionaarne ravi. Eriolukorra ajal on haiglas peatatud plaaniline statsionaarne ja päevaravi. Ambulatoorsed visiidid on võimalusel ning lapsevanemate nõusolekul muudetud kaugvisiitideks elektrooniliste kanalite kaudu. Praegusel ajal on haiglas kehtestatud täielik külastuskeeld ning vastu ei võeta patsientidele mõeldud pakke. On mõistetav, et selline olukord on väga paljude perede jaoks raske, kuid paratamatult tuleb sellega leppida veel mõnda aega. Õnneks on tänapäevaste tehnoloogiliste vahendite abil võimalik väga palju suhtlust korraldada silmast silma kohtumata.

Keerukal ajal on eriti oluline märgata endast nõrgemaid ning neid inimesi võimalusel aidata. Tallinna Lastehaigla Toetusfond toetab jätkuvalt lapsi, kes vajavad erilist ja kallist ravi. Palume headel inimestel võimalusel jätkata fondi toetamist, tehes kas ühekordse annetuse või sõlmides püsiannetuslepingu. Nii on tagatud fondi stabiilsus ning seeläbi tugi kõigile abivajavatele patsientidele.

Hoolime üksteisest ja abistame neid, kes seda kõige rohkem vajavad! Aitäh teile!