Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Tallinna Heleni Kooli Lasteaed: usume, et annetustel on suur mõju kellegi heaolu parandamisel

Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänab südamest Tallinna Heleni Kooli Lasteaeda, kes korraldas septembris heategevusliku sügislaada, et annetada saadud tulu Tallinna Lastehaigla hematoloogia-onkoloogiaosakonna patsientide toetuseks. Lasteaia esindus käis oktoobri alguses Tallinna Lastehaiglas annetust üle andmas, haigla poolt tänas heategijaid ja võttis annetuse vastu hematoloogia-onkoloogiaosakonna juhataja dr Kadri Saks. Heleni Kooli ja lasteaia algatused väärivad suurt kiitust ning usume, et nende tegevus on eeskujuks paljudele teistele.

Tallinna Heleni Kooli Lasteaed on korraldanud erinevaid heategevusprojekte alates 2016. aastast. „Esimestel aastatel saatsime riide- ja mänguasjaabi Aafrikasse Mali piirkonda tsiviilisikute aitamiseks ning toetasime haridusasutuste rajamist Malawis,“ rääkis Heleni Kooli Lasteaia õpetaja Tiia Liiver. „Seejärel kogusime 2017. aastal mänguasju niinimetatud „vapruse kastikesse,“ kust väikesed vähihaiged patsiendid saavad ravi käigus ülesnäidatud tubliduse eest valida endale meelepärase autasu. Samal aastal müüsime Aafrika elanike poolt õmmeldud riidest kotikesi, et Eestis ausa müügiga saadud tuluga toetada sealsete kohalike elu. Nendest pisikestest ja natuke juhuslikest ideedest kasvaski mõte korraldada sügiseti üks korralik laat ning annetada kogutud raha heategevuseks.“

Tiia Liiveri sõnul ongi kõige raskem välja mõelda, kellele oma annetus suunata, et see tooks kaasa kõige enam head. „Esimese sügislaada annetuse tegime Enneaegsete Laste MTÜ-le. Tänavu oli valik lihtne, sest septembrikuu, mil toimus ka meie laat, oli vähihaigete laste kuu. Kui esimesel aastal suhtuti meie majas annetamisse pigem ettevaatlikkusega, siis nüüdseks, aastaid hiljem, on oma osa ilmselt juba traditsioonil ja teatav kohmetus on asendunud usaldusega heategevuse suhtes,“ rääkis Tiia Liiver.

Lasteaia sisene üritus on oma olemuselt palju muutunud ja laienenud. Selleaastasest heategevuslikust sügislaadast said osa nii Tallinna Heleni lasteaia- kui ka koolilapsed ning õpetajad ja lapsevanemad, samuti kohalikud Põhja-Tallinna elanikud – kuulutusi laada toimumise kohta viidi ümberkaudsetesse koolidesse, lasteaedadesse ja raamatukogusse. Laadal kaubeldi kõige hea ja paremaga, mida eestimaine sügisrikkus võimaldas purki või pudelisse peita, samuti käsitöö- ja maiustustega. Jätkus tublisid müüjaid ja muidugi ostjaid.

„Oleme ääretult tänulikud kõigile asjaosalistele, sest laada selleaastane tulu ületas kõik me ootused,“ lausub Tiia Liiver. „Seetõttu saidki tänavu meiepoolse toetuse osalisteks lausa kaks organisatsiooni: Eesti Vähihaigete Laste vanemate Liit ja Tallinna Lasteahaigla hematoloogia-onkoloogiaosakond. See, mida me juba mõnda aega südamega teeme, läheb ilmselt inimestele väga korda. Me usume siiralt, et õigeid valikuid tehes võib targal isetul tegevusel olla suur mõju!“