Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Tallinna Lastehaigla Toetusfondile teevad kõige enam annetusi 30-39 aastased naised

2019. aastal tegi Tallinna Lastehaigla Toetusfondile annetuse 8728 eraisikut ning 148 ettevõtet ja organisatsiooni.  Paraku ei suuda me kokku lugeda kõiki neid heategijaid, kes on omapoolse toetussumma pannud annetuskasti või helistanud annetustelefonidele.

2019. aasta kõigist toetajatest oli naisi 5760 (66%) ning mehi 2968 ( 34%).


Noorimad annetajad olid alla 10-aastased lapsed ning vanim 97-aastane proua. Kõige enam tegid Toetusfondile annetusi 30-39 aastased naised, kes moodustasid üle veerandi ehk 26% annetajatest.


2019. aastal kogunes annetustena 1 038 828 eurot, lisaks sellele toetati fondi tasuta meediareklaamiga ning pakuti muud tegevusabi enam kui 370 000 euro väärtuses.  Järjest on kasvanud Toetusfondi püsiannetajate hulk, keda praeguseks on üle 4000.

Erasikud annetasid fondile aasta jooksul keskmiselt 70 eurot. Kõige rohkem annetusi tehti summas, mis jäi vahemikku 10-24 eurot (2404 annetajat); järgnesid annetused summas, mis jäid vahemikku 100-199 eurot (2213 annetajat). Üle 1000-eurose annetuse tegi fondile aasta jooksul 20 eraisikut.Annetajate enamlevinud eesnimed naiste hulgas on: Kadri (94 annetajat), Katrin (77), Tatjana (69), Olga (68),Triin (66), Kristi (65), Piret (64),Tiina (64), Julia (62), Jelena (60).

Annetajate enamlevinud eesnimed meeste hulgas on: Martin (55 annetajat), Andres (48), Kristjan (47), Margus (42), Aleksander (39), Indrek (38), Aleksei (35), Marko (35), Mihkel (34), Toomas (34).


Kokkuvõtteks lõime piltliku koondportree Tallinna Lastehaigla Toetusfondi keskmisest annetajast: ta on 39-aastase naine, kelle nimi on Kadri ja kes aasta jooksul annetab Toetusfondile 70 eurot.

Täname veelkord südamest kõiki häid inimesi, kes on andnud oma panuse Tallinna Lastehaigla patsientide heaks!