Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi
Sponsorluse  Tunnustamise Reglement

Kinnitatud SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi Nõukogu koosolekul 17.04.2001.a. 

Reglement kehtestatakse lähtudes vajadusest tunnustada SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondile tehtud sponsorlust. 


§ 1. Reglemendi eesmärk 

Reglemendi eesmärgiks on reguleerida SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondile tehtud sponsorlust, sponsorluse kriteeriume ning tunnustamise korraldamist Tallinna Lastehaigla Toetusfondi (edaspidi toetusfond) poolt. 

§ 2. Mõisted 

(1)   Annetus ehk sponsorlus reglemendi tähenduses on toetusfondile tehtud rahaline või mitterahaline kingitus. 

(2)   Sponsor on reglemendi tähenduses füüsiline või juriidiline isik, kes teeb rahalise või mitterahalise kingituse toetusfondile.  


§ 3. Sponsorluse tunnustamise kriteeriumid füüsilise isiku kohta 

(1)  Toetusfondi Kuldsponsor on füüsiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 3200 € või enam. 

(2)  Toetusfondi Hõbesponsor on füüsiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 1600 - 3199 €. 

(3)  Toetusfondi Aastate Toetaja on füüsiline isik, kes on olnud viis aastat toetusfondi suurtoetaja. 

(4)  Toetusfondi Aasta Toetaja on füüsiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul kõige enam. 


§ 4. Sponsorluse tunnustamise kriteeriumid juriidilise isiku kohta 

(1)  Toetusfondi Kuldsponsor on juriidiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 6400 € või enam. 

(2)  Toetusfondi Hõbesponsor on juriidiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 3200 - 6399 €. 

(3)  Toetusfondi Aastate Toetaja on juriidiline isik, kes on olnud viis aastat toetusfondi suurtoetaja. 

(4)  Toetusfondi Aasta Toetaja on juriidiline isik, kes annetab toetusfondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul kõige enam.  


§ 5. Sponsorluse tunnustamise menetlemine 

Sponsorluse tunnustamiseks vastavat menetlemist koordineerib toetusfondi juhataja ja esitab kandidaadid kinnitamiseks toetusfondi nõukogule. 


§ 6. Sponsorite tunnustamine 

Toetusfond annab Kuld- ja Hõbesponsoriks ning Aastate Toetajaks ja Aasta Toetajaks tunnistatutele üle tunnistused ja tänukirjad iga-aastasel sponsorite tänuüritusel.