Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Ülekaaluliste laste tugiprojekti tutvustsus

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Tallinna Lastehaigla projekt “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses“ algas 2014. aastal ning projekti tunnustati 2017. aastal Euroopa Liidus kui hea praktika näidet. Projekti eesmärgiks oli luua võimalused ülekaalulistele lastele olla kaasatud liikumistundidesse koolivälisel ajal ning muuta lapse ja kogu pere eluviisi.
 
Projekti esimese  5 aasta kokkuvõte näitab, et positiivse tulemuse kehakaalu osas saavutasid 79% projektis osalenud lastest (18% lastest kaalutõus peatus ja  61% lastest alanes). 61% lastest suurenes kehaline võimekus.
 
Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid suhtlesid viimase kolme aasta jooksul projektis osalevate laste vanematega e-maili teel 1x nädalas, et hoida püsivat kontakti perega ja anda tagasisidet laste saavutusest nädala jooksul. Lapsed pidasid igapäevaselt virtuaalset päevikut, kus kirjeldasid enda liikumisaktiivsust  ja treeninguid ning märkisid üles läbikäidud sammude arvu. Lisaks andsid lapsed hinnangu enda viimase nädala toitumisele 3 variandis: sõin tervislikult, sõin veidi ebatervislikult või sõin ebatervislikult.
 
Projekti kogemus infotehnoloogia kasutamisega oli heaks ettevalmistuseks COVID-19 pandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud eriolukorra ajal. Lastehaigla füsioterapeudid jätkasid projektis osalevate laste juhendamist kaugvastuvõttude teel, kasutades telefoni- või videokõnet ja veebivestlust.
 
Toetudes meie projekti kogemustele saame kinnitada, et sihipärase tegevusega ning koostöös lapse, vanemate ja erialaspetsialistidega on võimalik saavutada edu kaalu langetamisel ja laste tervise parandamisel. Tegevus peab olema pikaaegne, eelistatud on mitmeaastane projektis osalemine, kuid ka 9-kuulise projektiga on võimalik saavutada muutused tervise paranemise suunas.  
 
Laste liikumisaktiivsuse normiks loetaks treeningut 5 korral nädalas. Projektis osalevad lapsed peaksid sellest vähemalt kaks korda nädalas osalema füsioterapeutide poolt superviseeritud liikumistundides, et tagada igale lapsele võimetekohane kehaline koormus. Teadlased on rõhutanud laste istuva tegevuse suurenemist, seda eriti pandeemia ajal, seoses koolides toimuva kaugõppega . Vahelduseks istuvale   tegevusele on vajalik järjekindel kehaline liikumine ja tasakaalustatud toitumine. Normaalse toitumise soovitused on iga projektis osaleva perega läbi räägitud arsti visiidi ajal. Oleme ette valmistanud meelespea, kuidas hoiduda liigsöömisest: "Dieet ja kaalu juhtimine: 10 viisi enda toitumise kontrollimiseks".

Soovime   lastele ja vanematele indu ja energiat ning  motivatsiooni alustatud ettevõtmisel edu saavutamiseks!

Lagle Suurorg MD, PhD, projekti arst