Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

2020 -

2020. aasta oli kõigi jaoks Covid-19 haiguse leviku tõttu eriline, kuid hoolimata keerukast ajast ei jätnud head toetajad Tallinna Lastehaigla Toetusfondi hätta ning fondi jaoks võib aastat kokkuvõttes lugeda kordaläinuks.

2020. aasta jooksul said Toetusfondi läbi aegade suurima toetuse haruldast geneetilist haigust põdevad õde ja vend Elari Markus ning Amy, kelle kallihinnalist ravi toetas fond pea pooleteise aasta jooksul ligi 600 000 euroga. Meil on ülimalt hea meel, et läbirääkimiste tulemusel ravimitootjaga otsustas Haigekassa lisada alates 2021. aastast ravimi Crysvita oma hinnakirja ning hakkab edaspidi laste ravikulusid kompenseerima.

Toetusfondi 2020. aasta põhiprojektiks oli annetuste kogumine Eesti esimese laste uneuuringute keskuse loomiseks Tallinna Lastehaiglasse. Unekeskus peaks valmima 2021. aasta lõpuks ning seal hakatakse pakkuma kaasaegset meditsiiniabi lastele, kellel esineb unehäireid ning nõustama ja toetama nende laste vanemaid. Keskuse sihtrühmaks on lapsed alates vastsündinueast kuni 18-aastaste noorukiteni.

Üheksandat aastat korraldas Toetusfond ülekaalulistele lastele suvise terviselaagri, mille eesmärk on suunata lapsi aktiivsele liikumisele ja juhendada tervislikku toitumist. Lisaks laagritele jätkusid kaks korda nädalas regulaarsed treeningud Tallinna Lastehaiglas. Projekti varasem kogemus infotehnoloogia kasutamisega oli heaks ettevalmistuseks koroonapandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud eriolukorra ajal. Lastehaigla füsioterapeudid jätkasid projektis osalevate laste juhendamist kaugvastuvõttude teel, kasutades telefoni- või videokõnet ja veebivestlust.

Augustis andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond haiglale üle kaks Armeo Spring käerobotit, mida kasutatakse ennekõike neuroloogiliste haigustega patsientide taastusravis. Projekti suurimateks toetajateks olid Olerex, Selver ja McDonald’s. Käerobotite maksumus oli 120 000 eurot.

Heategevuskampaaniaga „Reanimobiilita on elu võimatu“ kogus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2019. aastal heade inimeste annetusi, et osta lastehaiglale uus reanimobiil. Novembris 2020 anti reanimobiil koos kogu vajaliku meditsiiniaparatuuri ja seadmetega haiglale pidulikult üle.  Lastereanimobiili maksumus oli 200 000 eurot.

Novembris algas Selveri iga-aastane heategevuskampaania „Koos on kergem“, mille käigus kogunenud annetused suunab Tallinna Lastehaigla Toetusfond haiglale mobiilse röntgeniaparaadi soetamiseks. Sama aparaadi ostu toetab ka McDonald’s, kes avas erilise annetuste süsteemi oma iseteeninduskassades. Restorani külastajad saavad tellida toitu ja teha samal ajal digitaalse annetuse aastaringselt. Mobiilne röntgeniaparaat aitab enneaegselt sündinud beebide ravi veelgi tõhusamaks muuta.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond ostis 2020. aastal haiglale kolm holograafilist projektorit. Hologrammseade tekitab 3D-kujutise kas lapse lemmiktegelasest, mõnest multifilmist, mängust või raamatust. Liikuv ja rääkiv hologramm köidab lapse tähelepanu ja aitab unustada haiglahirmu. Esialgu on kaks hologrammi paigutatud tervitama lapsi lastehaigla polikliiniku fuajeesse ning üks neuroloogiaosakonda.

Toetusfond on aasta jooksul aidanud mitmetel peredel osta diabeedihaigetele lastele insuliinipumpasid ning toetanud peresid kallite ravimite soetamisel, mida haigekassa ei kompenseeri.

Hoolimata sellest, et kurja viiruse tõttu ei saanud Toetusfondi traditsioonilist jõululaata pidada, õnnestus haigla veebis toimunud müügi abil koguda 732 eurot, mis läheb Eesti esimese laste uneuuringute keskuse loomiseks Tallinna Lastehaiglasse. Jõululaadale annetasid müügiks kaupa väga paljud lastehaigla töötajad. Lisaks pani oma õla alla SA Tallinna Koolitervishoid, kes korraldas FB lehel „Koolilapse tervis“ Tallinna kooliõdede käsitöölaada, mille müügi  tulemusel kogunes veel ligi 400 eurot.