Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

2020 -

2020. aasta oli kõigi jaoks Covid-19 haiguse leviku tõttu eriline, kuid hoolimata keerukast ajast ei jätnud head toetajad Tallinna Lastehaigla Toetusfondi hätta ning fondi jaoks võib aastat kokkuvõttes lugeda kordaläinuks.

2020. aasta jooksul said Toetusfondi läbi aegade suurima toetuse haruldast geneetilist haigust põdevad õde ja vend Elari Markus ning Amy, kelle kallihinnalist ravi toetas fond pea pooleteise aasta jooksul ligi 600 000 euroga. Meil on ülimalt hea meel, et läbirääkimiste tulemusel ravimitootjaga otsustas Haigekassa lisada alates 2021. aastast ravimi Crysvita oma hinnakirja ning hakkab edaspidi laste ravikulusid kompenseerima.

Toetusfondi 2020. aasta põhiprojektiks oli annetuste kogumine Eesti esimese laste uneuuringute keskuse loomiseks Tallinna Lastehaiglasse. Unekeskus peaks valmima 2021. aasta lõpuks ning seal hakatakse pakkuma kaasaegset meditsiiniabi lastele, kellel esineb unehäireid ning nõustama ja toetama nende laste vanemaid. Keskuse sihtrühmaks on lapsed alates vastsündinueast kuni 18-aastaste noorukiteni.

Üheksandat aastat korraldas Toetusfond ülekaalulistele lastele suvise terviselaagri, mille eesmärk on suunata lapsi aktiivsele liikumisele ja juhendada tervislikku toitumist. Lisaks laagritele jätkusid kaks korda nädalas regulaarsed treeningud Tallinna Lastehaiglas. Projekti varasem kogemus infotehnoloogia kasutamisega oli heaks ettevalmistuseks koroonapandeemia tõttu vabariigis kehtima hakanud eriolukorra ajal. Lastehaigla füsioterapeudid jätkasid projektis osalevate laste juhendamist kaugvastuvõttude teel, kasutades telefoni- või videokõnet ja veebivestlust.

Augustis andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond haiglale üle kaks Armeo Spring käerobotit, mida kasutatakse ennekõike neuroloogiliste haigustega patsientide taastusravis. Projekti suurimateks toetajateks olid Olerex, Selver ja McDonald’s. Käerobotite maksumus oli 120 000 eurot.

Heategevuskampaaniaga „Reanimobiilita on elu võimatu“ kogus Tallinna Lastehaigla Toetusfond 2019. aastal heade inimeste annetusi, et osta lastehaiglale uus reanimobiil. Novembris 2020 anti reanimobiil koos kogu vajaliku meditsiiniaparatuuri ja seadmetega haiglale pidulikult üle.  Lastereanimobiili maksumus oli 200 000 eurot.

Novembris algas Selveri iga-aastane heategevuskampaania „Koos on kergem“, mille käigus kogunenud annetused suunab Tallinna Lastehaigla Toetusfond haiglale mobiilse röntgeniaparaadi soetamiseks. Sama aparaadi ostu toetab ka McDonald’s, kes avas erilise annetuste süsteemi oma iseteeninduskassades. Restorani külastajad saavad tellida toitu ja teha samal ajal digitaalse annetuse aastaringselt. Mobiilne röntgeniaparaat aitab enneaegselt sündinud beebide ravi veelgi tõhusamaks muuta.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond ostis 2020. aastal haiglale kolm holograafilist projektorit. Hologrammseade tekitab 3D-kujutise kas lapse lemmiktegelasest, mõnest multifilmist, mängust või raamatust. Liikuv ja rääkiv hologramm köidab lapse tähelepanu ja aitab unustada haiglahirmu. Esialgu on kaks hologrammi paigutatud tervitama lapsi lastehaigla polikliiniku fuajeesse ning üks neuroloogiaosakonda.

Toetusfond on aasta jooksul aidanud mitmetel peredel osta diabeedihaigetele lastele insuliinipumpasid ning toetanud peresid kallite ravimite soetamisel, mida haigekassa ei kompenseeri.

Hoolimata sellest, et kurja viiruse tõttu ei saanud Toetusfondi traditsioonilist jõululaata pidada, õnnestus haigla veebis toimunud müügi abil koguda 732 eurot, mis läheb Eesti esimese laste uneuuringute keskuse loomiseks Tallinna Lastehaiglasse. Jõululaadale annetasid müügiks kaupa väga paljud lastehaigla töötajad. Lisaks pani oma õla alla SA Tallinna Koolitervishoid, kes korraldas FB lehel „Koolilapse tervis“ Tallinna kooliõdede käsitöölaada, mille müügi  tulemusel kogunes veel ligi 400 eurot.


2021. aastal jätkusid kogu maailmas koroonapuhangud, mis mõjutasid jätkuvalt kogu meditsiinisektori tegevust. Koroona tõttu toimusid ka sel aastal paljud Toetusfondi kohtumised veebi teel ning ära jäid toetajate külaskäigud haiglasse.

2021. aasta lõpus alustasime uue suure toetuskampaaniaga „Aita võita!“ haruldast haigust tsüstilist fibroosi põdevate laste ravi toetuseks. Asusime toetama kahe teismelise noormehe ravi kolmikravimiga Kaftrio, mille ühe kuu maksumus on ca 20 000 eurot.

2021. aasta suvel toimus Tallinna Lastehaigla traumapunkti ümberehitus ja kaasajastamine, mille käigus muudeti nii traumapunkti kui ka polikliiniku fuajee senist ruumipaigutust. Tallinna Lastehaigla Toetusfond panustas traumapunkti ruumide lapsesõbralikuks muutmise maksumuse. Traumapunkti paigaldatakse interaktiivne akvaarium, kus hakkavad „ujuma“ laste enda joonistatud ja sisse skaneeritud kalad. Samuti tuleb traumapunkti lastepärane järjekorranumbrisüsteem.

Jätkasime annetuste kogumist laste uneuuringute keskuse loomiseks ning toimusid ettevalmistused ehitusega alustamiseks, mis koroonapandeemia ja traumapunkti ehituse tõttu olid edasi lükkunud.

Jätkusid ülekaaluliste laste iganädalased treeningud, mida rahastab toetusfond.  Juulis Kuivoja Puhkekeskuses toimunud 10-päevases laagris osales 20 ülekaalulist last, vanuses 9-14 aastat. Lapsi juhendasid Tallinna Lastehaigla füsioterapeudid ning vabatahtlikud abilised.

Soovime teha omalt poolt kõik, et enneaegsetele beebidele, kes peavad pärast sündimist haiglas oma elu eest võitlema, oleksid tagatud parimad olmetingimused ja ravivõimalused.  Alates 1. juunist 2021 suunab Tallinna Lastehaigla Toetusfond keskkonnas „Ma armastan aidata“ koguneva annetussumma Tallinna Lastehaigla kõige pisemate patsientide toetamiseks ehk enneaegsete vastsündinute raviks. 

Enneaegsete beebide jälgimiseks ja raviks on vaja erinevaid aparaate. 2021. aastal soetasime täisdigitaalse mobiilse röntgeniaparaadi, mille maksumus on  110 400 eurot.

Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna asutaja ja pikaaegne juhataja dr Adik Levin on loonud heategevusliku algatuse, mille eesmärgiks on koguda annetusi ning toetada selle sama osakonna kestmist ja arengut – töötajate koolitusi, osakonna tegevusi ning vajaliku meditsiinitehnika soetamist. Dr Levini algatus sündis 2020. aastal, kui ta palus oma 80. juubeli külalistel teha kingituste asemel annetusi Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna toetuseks. Kogunenud 3000 eurot oli uue projekti esimene toetussumma.

Juba 19. aastat järjest korraldas Selver Eesti haiglate laste- ja sünnitusosakondade toetuseks heategevuskampaania „Koos on kergem“. 2021. aasta kampaaniaga koguti viimaste aastate rekordsumma 120 000 eurot toetusraha, mis suunatakse emapiimapanga loomiseks. 

Tallinna Lastehaigla alustas oma autopargis keskkonnamõjude vähendamist, sõlmides Neste Eestiga kokkuleppe, et edaspidi sõidab lastereanimobiil Neste MY kütusega.  Neste Eesti on annetanud Tallinna Lastehaiglale kütust reanimobiili väljasõitudeks juba enne Tallinna Lastehaigla Toetusfondi asutamist, olles fondi vanimaid toetajaid.