Tee annetus

REANIMOBIIL PÄÄSTAB ELUSID

Helista annetustelefonile

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

REANIMOBIIL PÄÄSTAB ELUSID

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses

Summa: 18 000 €


Jätkata läbiviidud projekti laste ülekaalulisuse ohjamiseks, mis oli rahastatud Šveitsi Vabaühenduste Fondi poolt ajavahemikul 01.08.2014 -31.08.2015 ja kohalike omavalitsuste (Tallinn, Rae, Harku) poolt rahastatud jätkuprojekti 01.09-31.12.2015.

Üldeesmärgiks on arendada Tallinna Lastehaigla ja Kohalike Omavalitsuste (avaliku sektori) koostööd ülekaalulistele kooliealistele lastele suunatud vajaduspõhise personaalse liikumis-ja toitumisravi teostamisel

Sihtrühm moodustatakse põhiliselt Tallinna elanikest. Projekti lülitumine: kas suunamine arsti poolt või lapse ja pere iseseisva huvitatuse alusel. Projekti lülitumisele eelneb lapse ning vanema hindamine, selgitamaks nende ülekaalulisuse arengut ja eelnenud ravi kaalu langetamiseks. Projekti võetakse ainult neid lapse-vanema paare, kus mõlemad näitavad valmisolekut 8 -kuuliseks tegutsemiseks. Sihtrühma kuuluvad veel : SA liikmed, tervishoiusektori töötajad ja kaudselt laiem avalikkus (läbi teavitusürituste ja väljatöötatud materjalide tutvustamise).

Traditsioonilise tervishoiusüsteemi tegevus (arsti vastuvõtud, nõuanded eluviisi muutmiseks ja isegi laste ravi päevastatsionaaris) ei ole suutnud mõjutada ülekaalulisuse esinemist: sagedased arsti või õe visiitidel käimised ja lühiaegsed nõustamised ei muuda lapse eluviisi ega lahenda kaaluprobleemi. Rohked teadusuuringud on esile toonud vanemate osaluse ning pere motiveerituse ja pikema- aegsete (vähemalt 3 aastat) sihipäraste, individuaalseid vajadusi arvestatavate projektide edukust ülekaaluliste laste abistamisel. Eluviisi ja harjumuste muutmine ei ole kerge ülesanne ja vajab pikaaegset tegutsemist.

Eelmise perioodi (01.09-31.12.2015) projekti olulisemad tulemused :

Laste keskmine vanus 12±2 a; keskmiselt oli laste ülekaalulisuse kestvus 4±3a. Kehamassiindeksi alusel oli 80% lastest kategoorias rasvumine ja 20%-l ülekaalulisus. Vanemate motivatsioon - valmisolek teha muutusi lapse toitumises oli 9 palli/10-st, ja liikumise osas /7 palli/10-st. Laste endi valmisolek nii toitumise kui liikumise muutusteks oli ebakindel (6 palli/10-st). Pered püstitasid keskmiselt 6 eesmärki /12-st (4-7 ). Kaks korda nädalas kehalised treeningud kestvusega üks tund ja toitumistunnid 2 korda nädalas, tegevus facebookis igapäevaselt soodustasid järgmiste tulemuste saavutamist:

Kehamassiindeksi vähenemine 4 kuu jooksul oli keskmiselt miinus 0,93±1,9 kg (kõikumine +1,9 kuni - 4,8 kg).

14 lapsel kaal langes, ühel lapsel jäi kaal samaks, 5 lapsel kaal tõusis.

Kaalu langus oli statistiliselt seotud kohalkäimise aktiivsusega. Katkestas 1 laps pikaajalise haiguse tõttu.

Vähetähtis ei ole liikumisravi läbiviimine omasuguste seas, kus ei tunnetata enda erisust teistest lastest.