Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

1995-1999

1995. aastal asus Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhtima Liis Klaar.

Aasta projektiks sai „Operatsioon `95”, eesmärgiga abistada operatsioonisaalide renoveerimist. Esimene osa lõpetati 1996. aastal emadepäeval, mil avati täielikult uuendatud operatsiooniplokk. Toetusfondi osatähtsus projekti kogumaksumuses (15 mln krooni) oli väike, kuid toetusfond aitas kaasa haiglaprobleemide tutvustamisele üldsusele.

1995. aastal said alguse ka mitu toetusfondi aastatepikkust üritust: koostöö AS-ga Uniprint jt. trükikodadega jõulukaartide realiseerimisel, kunstioksjonite korraldamine, kuhu Eesti kunstnikud annetasid oma töid, ning tuluõhtud Tallinna teatrites. 1999.aastal toimunud tuluõhtu Rahvusooperis Estonia tõi kokku täissaali publikut ja üritusest saadi 96 000 krooni toetusfondi järjekordse projekti (röntgenaparaadi ostmine) toetuseks.

1996. aastast toimusid viis aastat järjest heategevuslikud jõulukontserdid „Kingitus kõige nõrgemale” Estonia kontserdisaalis Eesti Päevalehe algatusel. Alates esimesest kontserdist oli ürituse patrooniks proua Helle Meri.

1996. aastal sõlmiti esimene pikemaajalisem (5 aastat) sponsorleping AS-ga Kalev.  

1997. aastal suutis toetusfond heategevuslike üritustega koguda 1 376 066 krooni, mis läks intensiivraviosakonna renoveerimise toetuseks (kogumaksumus 8 mln krooni).

Toetusfondi üks eesmärke on olnud heategevuse kui ellusuhtumise tutvustamine ühiskonnas. „Sõprade Ringi” kampaania vältel saadeti Tallinna elanike ja asutuste ning firmade postkastidesse 175 000 üleskutset.

Sellel aktsioonil oli kolm eesmärki:

1) teadvustada toetusfondi olemasolu laiemale üldsusele

2) luua andmebaas fondi tegevusse hästi suhtuvatest inimestest

3) saada rahalist toetust.

Tulemus ületas ootused – positiivselt reageeris üle 5000 inimese ja firma. Toetusfondile laekus 281 000 krooni. Kolmekuulist reklaamikampaaniat „Aita meil aidata” märkas küsitluste põhjal 85% küsitletuist. Seejärel seisis toetusfondil ees oma probleemide ja tegemiste tutvustamine venekeelse elanikkonna ja ärimeeste seas. Lootsime toetusfondi patroonile Mikk Mikiverile, kes oli ka venekeelse publiku hulgas populaarne.

Aktiivseid Sõprade Ringi liikmeid on praeguseks paarisaja ringis, kes teevad kord aastas või igakuiselt otsekorraldusega rahalisi annetusi.

1995. aastal käivitus toetusfondi algatusel tasuline nõuandetelefon Lastearst Kuuleb, mis jõudis esimest korda kasumisse 1997. aastal. Et haigekassa teenusena seda arstiabivormi ei rakendata, jätkati vanaviisi, kuid juba kõrgema minutihinnaga.

1998. aastal Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projektiks sai sterilisatsioonikeskuse rajamine, mille maksumus oli 4,2 mln krooni ning mis kaeti ainult heategevusest saadud rahaga, kusjuures suurim annetus oli anonüümne pärandus Kanada eestlaselt.

Ameerika Ühendriikide saatkonna kaudu taotletud abi vastsündinute intensiivpalatite ümberehitamiseks kiideti heaks ning USA sõjaväe kaudu administreeritud rahaga (USD 50 000) sai remonditud ning sisustatud aparatuuriga 4 vastsündinute intensiivpalatit.

Aasta saavutuseks võiks lugeda umbes kolmekuulist reklaamikampaaniat - plakateid väikese ja suure käega – oli näha üle terve Eesti. See plakat sai asjatundjate käest väga positiivse hinnangu. Parim oli aga see, et toetusfond ei tasunud kampaania eest midagi ning see tõi plakati tegijatele, kohtade omanikele ja toetusfondile kõigile väga positiivset reklaami.

1999. aastal vahetus Toetusfondi juhtkond ja uueks juhatajaks sai Inna Kramer. Heategevus- projektiks oli uue röntgeniaparaadi (maksumus 1,2 mln krooni) muretsemine. Sellega seoses korraldati esmakordselt vabaõhuüritus - perepäev. Üle ootuste ilus ilm ja suurepärane tasuta reklaam tõi haigla hoovi 12. juunil 2000 inimest. Kogu ürituse kordaminekus oli oma osa ka toetusfondi tugigrupil ja haigla personalil. Veelgi meeldejäävamaks muutis ürituse õhupallide jagamine patsientidele ning laste lemmiktegelaste külaskäik palatitesse.

Samast aastast pärinevad ka Toetusfondi püsivad sõbralikud sidemed välis-eesti organisatsioonide ja eraisikutega - Inna ja Aadu Randpalu, EAK Kanadas, EAK USA-s, EERO, Montreali Eesti Pensionäride Klubi.

Toredaid algatusi oli 1999. aastal mitu – AS Tallmac kogus meile 100 000 krooni, tehes oma 10 a. sünnipäeva külalistele ettepaneku toetada kingituste asemel hoopis võimaluste piires Tallinna Lastehaiglat.

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud ka paljude esemetega – CHS andis 2 uut arvutit (said nefroloogia- ja traumatoloogiaosakonnad). Sony andis 2 uut televiisorit ja televiisorimängu (said kirurgia- ja onkoloogiaosakonnad). Brown kinkis 12 kõrvatermomeetrit, mänguasju on kinkinud Hobby Hall, Taani Lions Klubi, AS Tallmac ja suur saadetis tuli kasutatud mänguasju USA-st.


Loe edasi