Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

Ajalugu

Mõte toetusfondi loomisest liikus juba 1992. aastal. Idee algatajateks olid Helje Heitur-Dungay ja Martin Dungay. Samal ajal valmistas Riigikogu ette seaduseelnõud heategevuslike fondide kohta.


Tallinna Lastehaigla Toetusfondi asutamiskoosolek toimus 20. jaanuaril 1993. Asutajaliikmeteks olid Helje Heitur-Dungay, Merike Martinson, Helle Raidla, Tiit Kõuhkna, Rain Lõhmus, Mati Krivel, Andres Root, Osmo Haaki, Riivo Sinijärv ja Adik Levin. 

Esimeseks tähtsamaks ülesandeks oli Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tutvustamine üldsusele ja fondi logo kavandamine (tänaseks on logo muudetud).

Toetusfondi esimeseks projektiks sai haiglale oma köögi ehitamine (1994. aastal). 

Juba enne fondi ametliku registreerimist oli lastehaigla suursponsoriks saanud AS Neste Eesti, kes on kõigi pikkade tegevusaastate jooksul toetanud kütusega lastehaigla reanimobiili sõite. 

1995. aastal asus Tallinna Lastehaigla toetusfondi juhtima Liis Klaar. 

Aasta projektiks sai „Operatsioon `95”, eesmärgiga abistada operatsioonisaalide renoveerimist. Esimene osa lõpetati 1996. aastal emadepäeval, mil avati täielikult uuendatud operatsiooniplokk. Toetusfondi osatähtsus projekti kogumaksumuses (15 mln krooni) oli väike, kuid toetusfond aitas kaasa haiglaprobleemide tutvustamisele üldsusele.

1995. aastal said alguse ka mitu toetusfondi aastatepikkust üritust: koostöö AS-ga Uniprint jt. trükikodadega jõulukaartide realiseerimisel, kunstioksjonite korraldamine, kuhu Eesti kunstnikud annetasid oma töid, ning tuluõhtud Tallinna teatrites. 1999.aastal toimunud tuluõhtu Rahvusooperis Estonia tõi kokku täissaali publikut ja üritusest saadi 96 000 krooni toetusfondi järjekordse projekti (röntgenaparaadi ostmine) toetuseks. 

1996. aastast toimusid viis aastat järjest heategevuslikud jõulukontserdid „Kingitus kõige nõrgemale” Estonia kontserdisaalis Eesti Päevalehe algatusel. Alates esimesest kontserdist oli ürituse patrooniks proua Helle Meri.

1996. aastal sõlmiti esimene pikemaajalisem (5 aastat) sponsorleping AS-ga Kalev.  

1997. aastal suutis toetusfond heategevuslike üritustega koguda 1 376 066 krooni, mis läks intensiivraviosakonna renoveerimise toetuseks (kogumaksumus 8 mln krooni).

Toetusfondi üks eesmärke on olnud heategevuse kui ellusuhtumise tutvustamine ühiskonnas. „Sõprade Ringi” kampaania vältel saadeti Tallinna elanike ja asutuste ning firmade postkastidesse 175 000 üleskutset.

Sellel aktsioonil oli kolm eesmärki:

1) teadvustada toetusfondi olemasolu laiemale üldsusele

2) luua andmebaas fondi tegevusse hästi suhtuvatest inimestest

3) saada rahalist toetust.

Tulemus ületas ootused – positiivselt reageeris üle 5000 inimese ja firma. Toetusfondile laekus 281 000 krooni. Kolmekuulist reklaamikampaaniat „Aita meil aidata” märkas küsitluste põhjal 85% küsitletuist. Seejärel seisis toetusfondil ees oma probleemide ja tegemiste tutvustamine venekeelse elanikkonna ja ärimeeste seas. Lootsime toetusfondi patroonile Mikk Mikiverile, kes oli ka venekeelse publiku hulgas populaarne.

Aktiivseid Sõprade Ringi liikmeid on praeguseks paarisaja ringis, kes teevad kord aastas või igakuiselt otsekorraldusega rahalisi annetusi.

1995. aastal käivitus toetusfondi algatusel tasuline nõuandetelefon Lastearst Kuuleb, mis jõudis esimest korda kasumisse 1997. aastal. Et haigekassa teenusena seda arstiabivormi ei rakendata, jätkati vanaviisi, kuid juba kõrgema minutihinnaga. 

1998. aastal Tallinna Lastehaigla Toetusfondi projektiks sai sterilisatsioonikeskuse rajamine, mille maksumus oli 4,2 mln krooni ning mis kaeti ainult heategevusest saadud rahaga, kusjuures suurim annetus oli anonüümne pärandus Kanada eestlaselt.

Ameerika Ühendriikide saatkonna kaudu taotletud abi vastsündinute intensiivpalatite ümberehitamiseks kiideti heaks ning USA sõjaväe kaudu administreeritud rahaga (USD 50 000) sai remonditud ning sisustatud aparatuuriga 4 vastsündinute intensiivpalatit.

Aasta saavutuseks võiks lugeda umbes kolmekuulist reklaamikampaaniat - plakateid väikese ja suure käega – oli näha üle terve Eesti. See plakat sai asjatundjate käest väga positiivse hinnangu. Parim oli aga see, et toetusfond ei tasunud kampaania eest midagi ning see tõi plakati tegijatele, kohtade omanikele ja toetusfondile kõigile väga positiivset reklaami. 

1999. aastal vahetus Toetusfondi juhtkond ja uueks juhatajaks sai Inna Kramer. Heategevus- projektiks oli uue röntgeniaparaadi (maksumus 1,2 mln krooni) muretsemine. Sellega seoses korraldati esmakordselt vabaõhuüritus - perepäev. Üle ootuste ilus ilm ja suurepärane tasuta reklaam tõi haigla hoovi 12. juunil 2000 inimest. Kogu ürituse kordaminekus oli oma osa ka toetusfondi tugigrupil ja haigla personalil. Veelgi meeldejäävamaks muutis ürituse õhupallide jagamine patsientidele ning laste lemmiktegelaste külaskäik palatitesse.

Samast aastast pärinevad ka Toetusfondi püsivad sõbralikud sidemed välis-eesti organisatsioonide ja eraisikutega - Inna ja Aadu Randpalu, EAK Kanadas, EAK USA-s, EERO, Montreali Eesti Pensionäride Klubi.

Toredaid algatusi oli 1999. aastal mitu – AS Tallmac kogus meile 100 000 krooni, tehes oma 10 a. sünnipäeva külalistele ettepaneku toetada kingituste asemel hoopis võimaluste piires Tallinna Lastehaiglat.

Lisaks rahalisele toetusele on haiglat toetatud ka paljude esemetega – CHS andis 2 uut arvutit (said nefroloogia- ja traumatoloogiaosakonnad). Sony andis 2 uut televiisorit ja televiisorimängu (said kirurgia- ja onkoloogiaosakonnad). Brown kinkis 12 kõrvatermomeetrit, mänguasju on kinkinud Hobby Hall, Taani Lions Klubi, AS Tallmac ja suur saadetis tuli kasutatud mänguasju USA-st. 

2000. aastal toimus koostöös Coca-Cola Balti Jookide AS-ga non-stop vabaõhukontsert Tallinna Lauluväljakul, kus esmakordselt Eesti heategevuse ajaloos olid avatud annetustelefonid.

Samal aastal renoveeriti toetusfondi abiga Tallinna Lastehaigla onkohematoloogia osakond.

Lisaks rahalisele toetusele toetati haiglat ka paljude esemetega – kunstnik Helina Tilk kinkis renoveeritud onkohematoloogia osakonna patsientidele ja personalile täiskomplekti oma disainitud kööginõusid, Saksamaalt tõid Sonnenschein 2000 osavõtjad kingitusena kaasa 4 televiisorit (ka onkohematoloogia osakonnale), Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilased kinkisid oma raamitud pildid polikliinikule, suur saadetis tuli kasutatud mänguasju Rootsist. 

2001/2002. aastal muretses toetusfond vajalikku meditsiiniaparatuuri ja aitas kaasa haigla enneaegsete ja vastsündinute osakonna renoveerimisele.

Viis aastat kestis edukas koostöö Puuhamaa OÜ-ga, Vembu-Tembumaal toimusid igasuvised perepäevad.

Samal ajal alguse saanud ja tänaseni kestev koostöö A-Selver AS-ga läbi kampaania „Koos on kergem”, on aastatega järjest populaarsust ja suuremaid annetusi kogunud.

Heategevuslik kunstioksjon toimus Kadrioru lossis. Oma töid olid taas annetanud paljud eesti kunstnikud. Oksjonihaamrit hoidis vanameister Heinz Valk, kes oskuslikult avas oksjonikülaliste rahakotirauad. Meeleoluka buffeelaua eest hoolitses Catering Service . Ja kogu korraldustöö hingeks oli ikka pr. Mall Paul.

Esmakordselt korraldasime koostöös TBWA/Guvatrak`iga laiaulatusliku heategevusliku meediakampaania teadvustamaks laiale avalikkusele Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 2002. aasta projekti eesmärke – Tallinna Lastehaigla enneaegsete ja haigete vastsündinute osakonna uuendamine ja vajaliku aparatuuri muretsemine.

Uus ja omapärane oli koostöös VaalGaleriiga sündinud kunstioksjon, mis toimus 2002. aasta septembris Rottermani Soolalaos. Oma töid olid taas annetanud paljud eesti kunstnikud.

Tänavu võtsime arvesse vajaduse koolituse ja teadusuuringute toetamiseks ning valmistasime ette koolitusprojekti taastusraviosakonna spetsialistide ümberõppeks füsioterapeutideks. Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli õppejõud viisid läbi koolituse. Seda toetasid Hollandi Suursaatkond 2002. aastal 90 000 krooniga ja sellele lisandus veel 17 000 krooni 2003. aasta alguses. Sama projekti jätkamiseks on toetusfond pöördunud ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Avatud Eesti Fondi poole 

2003. aastal käivitati koostöös Eesti Televisiooniga Jõulutunneli saade, mis osutus üliedukaks ja toimus 2007. aastani lastehaiglate toetuseks. 

2004. aastal korraldatud üritustest tuleks eelkõige mainida augustis toimunud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi perepäeva Vembu-Tembumaal, mille sissepääs oli tasuline (tavahinnast 2 korda odavam). OÜ Puuhamaa oli kutsunud oma partnereid üles tegema lisaannetusi haigete laste heaks. Rohkearvulistele külastajatele olid avatud kõik atraktsioonid, esinesid klounid ja trikimehed, külas olid politsei- ja tuletõrjemeeskonnad, toimus heategevuslik loterii ning spordivõistlused vees ja maal, mida viisid läbi haigla taastusraviosakonna töötajad. 

2005. aastal sai alguse koostöö EMT AS-ga Jõulukalendri projektis.

Phare CBC 2002 projekt „Estonian Finnish Network in Child Rehabilitation” kestis 01.02-31.10.2005 ja selle kogumaksumus oli 690 320 krooni ning Phare ACCESS 2002 projekt „Terve elu lastele” kestis 15.12.2004 – 16.12.2005 kogumaksumusega 802 076 krooni. Mõlemad projektid olid suunatud puuetega laste ja nende vanemate sotsialiseerumise probleemidele lahenduste leidmisele ning Tallinna Lastehaigla taastusravispetsialistide koolitusele ja kolmanda sektori arendamisele. Projektide raames toimusid koolitused Tallinna Lastehaigla taastusravispetsialistidele ja haiglas ravil olevate puuetega laste vanematele Moreno Keskuse koolitajate ja Soome Mahdollisuus Lapselle RY koolitajate poolt. Projektide käigus viidi läbi 3 suvelaagrit ja 1 talilaager puuetega lastele ja nende vanematele/õdedele-vendadele, valmis õppevideo ja abistav voldik puuetega laste vanematele. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eestvedamisel toimus 2 ümarlauda, mille käigus arutati puuetega laste ja perede sotsialiseerumisega seotud probleeme ning koostati kiri tänastele ametnikele, kelle haldusalasse jäävad otsused puuetega laste ja nende perede elujärje parandamiseks. Teiseks suunaks ümarlaual oli kolmanda sektori osakaalu suurendamine ja laiendamine ning rahaliste võimaluste leidmine puuetega laste ja nende perede abistamiseks. 

2006. aastal laienes koostöö sotsiaalseosega turunduse valdkonnas – juba olemasolevatele lepingutele AS-ga Kalev – Annekese šokolaad, AS Balbiino – Pere vaniljejäätis, Otto Tellimiskeskus ja Quelle Eesti OÜ – internetikaubad, BDP Eesti OÜ - Pentel tooted, lisandusid TEA Kirjastuse AS – Laste Terviseentsüklopeedia ja OÜ Logotrade – firmale meenetooted.

Kuna PHARE projektide läbiviimine Eestis lõpetati, siis otsis toetusfond uusi suundi projektide käivitamiseks. 2006. aastal toimus koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga projekt „Traumade ja alkoholi tarbimise ennetamine Tallinna linnas”, mida rahastas Eesti Haigekassa. Projekti eesmärgiks oli tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõstmine tegelemaks kodu- ja vaba aja vigastuste ennetamisega piirkondlike organisatsioonide, võtmeisikute ja kohalike omavalitsuse tegevuse kaudu.

2006. aasta uutest projektidest tuleks eelkõige mainida heategevuslikku koostööd TEA Kirjastuse AS-ga. Nimelt laekus Toetusfondile TEA Kirjastuse poolt välja antud „Laste terviseentsüklopeedia” iga eelmüügist tellitud raamatu eest 25 krooni. Projekti initsiaatoriks oli TEA Kirjastuse omanik ning Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Silva Tomingas, selles osalesid ka Toetusfondi nõukogu liikmed Adik Levin ja Merike Martinson. „Laste terviseentsüklopeedia” konsultantidena aitasid kaasa paljud Tallinna Lastehaigla arstid.

2006. aastal toetasid annetajad nii Tallinna Lastehaiglale kui Tartu Ülikooli Lastekliinikule reanimobiilide ostu kogusummas 3,1 mln krooni, mis ületas isegi eelmise aasta tulu.

Ka AS EMT poolt korraldatud heategevuslik projekt „Jõulukalender” toetas ühe suunana Tallinna Lastehaiglale reanimobiili ostu. 

2007. aasta aprillis sai toetusfondi patrooniks pr. Evelin Ilves, kelle sõnul on Tallinna Lastehaigla Toetusfond talle südamelähedane mitmel põhjusel – esmalt seob teda toetusfondiga isiklik koostöö – aastaid tagasi aitas pr. Ilves koos dirigent Tõnu Kaljustega korraldada esimesi edukaks osutunud Eesti Päevalehe heategevuskontserte. Toetusfond on Eesti üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde kogu ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on Lastehaigla saanud 15 aasta jooksul üle 40 mln krooni ulatuses annetusi.

Taas said alguse uued ettevõtmised ja projektid – perepäev toimus uues kohas koostöös uue partneri Nõmme Spordikeskusega. Uued koostöölepingud sõlmiti OÜga Raha24 ja plaadifirmaga Recordshulgi OÜ. Omaalgatusliku koostööprojektiga toetas MTÜ Audentese Võrkpalliklubi, reanimobiilihanke võitnud Silberauto AS on olnud abiks nii Jõulutunneli kui perepäeva toetamisel.

Kenasti on jätkus koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga Büroomix (mis on vahepeal oma nime muutnud BDP Eesti OÜ-ks), kus toetus koguneb Penteli firma toodete müügist.

2007. aasta 21. novembril omistati SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondile Aadu Luukase Fondi esimene Missioonipreemia, millega kaasnes ka 1 mln krooni suurune autasu. Indrek Luukase sõnul pälvis toetusfond preemia ja tunnustuse eeskätt selle eest, et Lastehaigla Toetusfond oli ligemale 15 tegevusaasta jooksul hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.

2008. aastal esitas toetusfond Eesti Vabariigi Presidendile autasu saamiseks Kanadas elavate Inna ja Aadu Randpalu kandidatuuri, kes toetasid lastehaiglat aastate jooksul 1,3 mln krooniga. Rõõm oli lugeda, et 97 autasustatu seas on ka Inna ja Aadu Randpalu, kellele omistati abi eest Tallinna Lastehaiglale Eesti Punase Risti III järgu teenetemärk.

2008. aasta juunis külastasid toetusfondi esindajad koos lastehaigla ülemõega taas toetusfondi koostööpartnereid ja sõpru Kanadas Torontos. Reisi eesmärgiks oli osaleda Eesti Abistamiskomitee Kanadas aastakoosolekul, külastada ammuseid toetajaid Inna ja Aadu Randpalu ning tutvustada toetusfondi tegemisi Kanada eestlastele. Toimus palju huvitavaid ja sõbralikke kohtumisi – esinemine ettekandega EAK Kanadas aastakoosolekul, tutvustus toetusfondi tegemistest ja aruandlus Kanada eestlaste toetusest Tallinna Lastehaiglale. Kohtumisele Toronto eestlaste ajalehe „Eesti Elu” toimetuses järgnes pikk ja põhjalik artikkel, mille autoriks oli Kaire Tensuda (kes hiljem, Tallinna külaskäigul, külastas ka lastehaiglat). Huvitavaks ja väga tulemusrikkaks kujunes kohtumine Toronto Sick Children’s Hospital Foundation’i juhtidega. Haigla on üks tuntumaid maailmas ja ka selle fond üks tuntumaid ja suurimaid (töötajaid 166). Esinesime vastastikku tutvustavate ettekannetega. Leppisime kokku koostöös- Tallinna Lastehaigla ühel arstil on tulevikus võimalus saada stipendium aastaseks töötamiseks Toronto Sick Children’s Hospital’is. Tore oli, et nii tuntud fond leidis ka meie töös järgimistvääriva projekti- „Lastearst Kuuleb”. 

2009. aastal jätkasid haiglasse külaskäike Vineyard Tallinna Koguduse liikmed, kes olid haiglas lastega toredaid tegevusi läbi viinud. Lisaks tegevusabile on Vineyard Tallinn koguduse USA sõbrad kinkinud meie haigla vastsündinute osakonnale imeilusad käsitööna valminud beebitekke.

Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad korraldasid jõulukontserdi ja -laada, mille tulemusena sai haigla kingituseks kaks televiisorit ning kuus iPod-i ja lisaks veel arvukalt DVD-plaate filmidega. Sularahana anti fondile üle 10 600 krooni, mida kasutati väikese Markuse ravimite eest tasumiseks.

Alguse said uued koostöösidemed mitme Tallinna kooliga, laienes fotograafiaalane koostöö – NIKON esindajad kinkisid meeleolukad loodusfotod kaunistamaks haigla vastsündinute osakonna palateid. 2009. aasta alguses pani Harriet Fotostuudio haiglas polikliiniku fuajeesse üles emotsionaalse näituse laste fotodest.

Toreda toetusprojektiga pöördus toetusfondi poole laulja Boris Lehtlaan, kes oma plaadi „Nostalgia“ müügist saadud summadega toetab lastehaiglat. 2008. alustatud projekt “Krooniliste haigustega/puuetega laste elukvaliteedi uurimisinstrumentide eesti keelde tõlkimine ja kohandamine” rahastamiseks jätkus ka 2009. aastal. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba seitsmendat aastat lastehaigla parima arsti, noorarsti, õe ja kolmandat aastat ka noorõe premeerimist.

2009. aastal uuendati Toetusfondi veebilehte www.toetusfond.ee. Tunduvalt kergemaks muudeti toetuste ülekandmine ning info uuendamine. Uue kodulehe emotsionaalsus ja mobiilsus aitas oluliselt kaasa uute annetuste laekumisele.

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on abiks olnud nii toetusfondi ürituste organiseerimisel (ajaleht, tänuõhtu) kui uue kodulehe valmistamisel. Tänu Powerhouse’i töötajate asjatundlikule abile sai uue kodulehe ülesehitus ja kujundus igati ratsionaalne, kuid samas emotsionaalne.

2010. aastal sai kõnniroboti heaks ettevalmistatud kampaania uue hoo- projekti patrooniks hakkas Evelin Ilves, PR-i eest aitas hoolt kanda Janek Mäggi ja OÜ Powerhouse, avalikkusele tutvustas projekti ja aitas annetusi koguda Kanal2 läbi saate „Tantsud tähtedega”, suurimad annetused lisaks toetusfondi panusele tulid RSA Kindlustuselt ja Osvald Timmase Mälestusfondist Kanadast ning Eesti Šveitsi Koostööprogrammist. Ülekanne ELIL-lt toetas samuti kõnniroboti ostu. Nii sai kõnniroboti projektist aasta suurim õnnestumine- 4,5 mln krooni maksev kõnnirobot jõudis lastehaiglasse 2010 aasta lõpul ja selle esmaesitlus avalikkusele ja erialaspetsialistidele toimus 26.jaanuaril 2011.a. Tänu avalikkuse suurele toetusele kogunes toetussumma isegi suuremaks kui kõnniroboti hind, mis teeb võimalikuks peagi juurde muretseda teismelistele mõeldud ortoosid.

Koostöös Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga valmis projekt “Südamega nukud”, mille algatajaks on Moskva Nukukunsti Maja omanik Svetlana Pchelnikova. Moskva projekti eeskujul jagame ka meie Eestis tuntud ja austatud inimestele nukkude toorikud, mille valmistamisel tuleb kasutada oma hinge, unistusi, fantaasiat ja pühendumist, et valmiks Südamega Nukk. Meie projekt sai alguse juunis 2010, mil nuku valmistamisega tegi algust Evelin Ilves.

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus annetab alates juunist kuni 2011. aasta lõpuni iga konverentsil osaleja pealt 5 krooni Tallinna Lastehaigla Toetusfondile.

Coca-Cola HBC Eesti AS korraldas novembris-detsembris 2010 kampaania, mille jooksul kogunes iga müüdud 2 l joogi pealt toetus, mida kasutame taastusraviosakonda uue jõusaali sisustuse muretsemiseks. Lisaks külastas Coca-Cola jõulukaravan ka tänavu haigla patsiente. Ettevõte oli üles kutsunud ka oma kliente toetama taastusraviosakonda vajalike vahenditega.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond on oma kahte juubelisünnipäeva tähistanud konverentsiga, kus pikema arutelu läbivaks teemaks on olnud head tegemine. 3.detsembril 2010.a. organiseerisime järjekordse esindusliku konverentsi „Heategevuse aastakonverents 2010”, mis toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Miks tegeleda heategevusega? Mida see ühiskonnale annab? Kui paljusid abivajajaid see aitab? Kes tegelikult abi vajavad? Kas, kuidas ja miks olla hea? Nendel teemadel mõtlesid korraldajate ja osalejatega kaasa esinejad Evelin Ilves, Laine Jänes, Priidu Pärna, Margus Saar, Tiia Tulviste, Jaan Tamsalu, David Vseviov ja Toomas Luman. 

2011. aasta 26. jaanuaril toimus kõnniroboti esmaesitlus avalikkusele ja erialaspetsialistidele. Sellest ajast on kõnnirobot olnud pidevalt kasutuses. Kohe protseduuride algusetapil sai selgeks, et Eesti lapsed on oma Lääne-Euroopa eakaaslastest tunduvalt suuremat kasvu ja nii olime fakti ees, et teismelistele mõeldud ortoosid tuli koheselt tehasest tellida. Tänu korrektsele ja õigeaegselt esitatud aruandlusele ning soodsale valuutakursile saime lisatoetuse Eesti Šveitsi Koostööprogrammist uute ortooside ostuks. 2011. aasta suvel saime tehasest ortoosid kätte ja need võeti kohe kasutusse. Nii paranesid just teismeliste kõnniroboti kasutusvõimalused.

Lisaks Karto OÜ-le ja Saargraafika OÜ-le sõlmis toetusfond koostöölepingud veel kahe firmaga – Tombak ja Vivesti – jõulukaartide müügist laekuva annetusprotsendi kasutamiseks heategevusprojektides.

Uus koostöö sai alguse Park Inn by Radisson Central Tallinn hotelliga, mille esindajad külastavad lastehaiglas ravil olevaid lapsi iga paari kuu tagant, et siis koos midagi huvitavat teha. Esimesele kohtumisele tuli lastega kohtuma meistrimees, kes valmistas õhupalliloomi jm esemeid.

Samal aastal toimus Evelin Ilvese ja MTÜ Institute of Photography initsiatiivil lastehaigla onkoloogiaosakonnas imetore projekt osakonna patsientidele. Firma NIKON kinkis toetusfondile 8 erinevat kaasaegset fotoaparaati, palkas fotoringi juhendaja ja korraldas üks kord kuus osakonna patsientidele fotoringi, mida külastasid erinevad külalised- näitlejad, mustkunstnik, zooloog koos oma kasvandikega, muusikud jne. Alati osales ka Evelin Ilves. Detsembris 2011 korraldati koostöös Sokos Hotel Viruga kursuse lõpetamise puhul fotonäitus hotelli konverentsikeskuses. Näituse avamine kujunes noortele fotograafidele väga meeleolukaks. Hetkel saab näituse eksponaate näha veel lastehaiglas. Osakonna töötajate sõnul on fotoring kui emotsionaalne tegevus kinkinud pikki päevi haiglas viibivatele lastele palju rõõmu. 

2012. aasta tõi toetusfondile taas uued koostööprojektid – Kaunis Muusika MTÜ poolt organiseeritud kontsertidega – Sõru Jazz Hiiumaal ja Tuletorni kontserdid Peipsi ääres –piletituludest toetati toetusfondi uue radioloogia aparatuuri ostmisel. Turismifirma GOAdventure toetas insuliinipumpade ostu septembrikuus müüdud pakettide müügihinnast. Tallinna ja Tartu kaubamajad kogusid lastehaiglatele mänguasju.

Kanal 2 toetus jätkub uues vormis – „Tantsud tähtedega“ saade on asendunud uue vormiga „Tähed jääl“. Sel aastal kogunes toetus uue lastereanimobiili ostuks.

Suvel toimus Coca-Cola toetusel tore terviselaager Marksal, kus 20 ülekaalulist last tegelesid 10 päeva jooksul tervisliku liikumisega ja said õpetust tervislikust toitumisest. Tagasiside oli laste ja nende vanemate poolt väga positiivne. Soov on laagrit jätkata ka tulevikus, sest vajadus selle järele on ilmne. Lastele oli laager tänu toetusele tasuta.

Toetusfondi osavõtul toimusid annetuste temaatikat käsitlevad ümarlauad Praxise ja EMSL-i eestvõtul. Samuti on annetuste ja heategevuse teema olnud arutusel paljudes meediaväljaannete – Dolovõje Vedomosti, Eesti Elu, Postimees (mille vahel ka ilmunud toetusfondi heategevuslik ajaleht- „Heategu tulevikku“), Äripäev.

TBWA valmistas ette ja disainis täiesti omalaadse heategevusliku projekti „URMELID“. Kuna selle ettevalmistusperiood osutus planeeritust tunduvalt pikemaks, siis on soov on teha sellega algust 2013. aasta jaanuaris Toetusfondi sünnipäevaürituste raames. 

2013. aasta 17. jaanuaril toimus KUMU-s Tallinna Lastehaigla Toetusfondi 20. sünnipäevale pühendatud konverents. Seoses sellega ilmus raamat toetusfondist, tema sõpradest ja toetajatest. Raamatus „Heategu tulevikku“ rääkisid mitmed avaliku elu tegelased, lapsevanemad, arstid ja fondiga ajalooliselt seotud isikud oma kogemustest ja seostest heategevusega Eestis – Evelin Ilves, Hanno Pevkur, Adik Levin, Margus Saar, Tauno Kangro jpt. Konverentsi avaettekandega astus üles tuntud lasteraamatute illustraator Ilon Wikland, heategevuse tulevikuväljavaadetest Eestis rääkisid Evelin Ilves, Taavi Rõivas, Andrus Aljas, Janek Mäggi, Urmas Oru, Pille Lill, Rein Kilk ja Haldo Oravas. Eestlaste häid tegusid kaugel Kanadas tutvustas Lea Kõiv.

2013. aasta põhiprojektideks olid annetuste kogumine EEG-labori loomiseks lastehaiglasse ja lastereanimobiili ostuks. Lisaks lastehaigla vajadustele on igal aastal toetatud ka individuaalselt lapsi, kes vajavad abi ravivahendite ostmisel, terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele, nõuandetelefoni „Lastearst Kuuleb“ ülalpidamist.

Toetusfondi tegevust kajastav vaheleht „Heategu tulevikku” ilmus Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi vahelehena – kirjutati toetusfondi 20. sünnipäevast; pikem lugu oli suuremeelsetest annetajatest Inna ja Aadu Randpalust.

Jätkuva koostöö raames toimus maikuus rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul, novembris-detsembris oli Eesti Nukukunsti Majas üleval näitus „Kassimaagia“ ning taas läks pileti- ja müüdud eksponaatide tulu Toetusfondile EEG-labori toetuseks.

Juba viiendat aastat järjest korraldasid Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad jõulukontserdi ja -laada, Fondile annetatud raha kasutasime ravimi ostmiseks epilepsiahaigele lapsele.

2013. aastal lisandus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi toetajate hulka mitmeid uusi sõpru/toetajaid uute ja huvitavate projektidega. Head algatust näitasid Saku ja Kiili valla noored, kes otsustasid toetada Tallinna Lastehaiglale uue reanimobiili ostu. Selleks korraldati heategevuskampaania 1. juunil Tallinna suuremate kaubanduskeskuste juures. Kui sellised algatused tulevad noorte enda poolt, teeb see heategevuse tuleviku suhtes südame rahulikuks. Septembris toimus Läti Suursaadiku abikaasa Inara Eihenbauma eestvedamisel Tallinnas Meriton Hotellis rahvusvaheline heategevuslaat, millest ka toetusfond koos vabatahtlike abilistega osa võttis. Laadal olid esindatud heategevusorganisatsioonid ja Eestis resideeruvate erinevate diplomaatiliste esinduste esindajad. Heategevuslaadal kogunenud sissetuleku annetas meile Jaapani Suursaatkond. 

2014. aastal sai Tallinna Lastehaigla tasuta kasutamiseks Toetusfondilt 40 000 eurot maksva EEG- aparaadi, 120 000 eurot maksvat 3 uut kaasaegset NAVA süsteemiga hingamisaparaati ja 32 000 eurot maksva operatsioonilaua. Lisaks lastehaigla vajadusteks soetatud aparatuurile on toetusfond igal aastal toetanud ka individuaalselt lapsi, kes vajavad abi ravivahendite ostmisel. Lisaks toetati kahe terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele (mis aitasid lastel kaalu langetada ja õpetasid tervislikku toitumist) ja psühhiaatriakliinikut vajalike testide ostul; uued imetamistugitoolid sai vastsündinute ja imikute osakond.

Eriti edukalt kulges 2014. aasta Selveri toetuskampaania „Koos on kergem”. Toetus läks uue kaasaegse endoskoopilise aparatuuri ostuks.

Esimest korda korraldas toetusfond heategevuslaada lastehaiglas, kaasates kõiki töötajaid müüma ja ostma. Kuigi omavalmistatud hoidiseid ja käsitööd oleks võinud veelgi rohkem olla, saadi kokku 130 ühikut, millest enamus ka ära osteti. Kogunenud tulu läks vastrenoveeritud anestesioloogia-intensiivraviosakonna hingamisaparaatide eest tasumiseks.

Viimsi kooliõpilaste poolt korraldatud heategevuslik perepäev ja ball toimus 10. mail Viimsi koolihoovis ja õhtul kooliaulas. Toetusfondi meeskond oli perepäeval väljas koos reanimobiiliga.

Augustis toimus kampaania “Uuele ringile!”, mille raames aitasid Itella SmartPOST ja Aarete Laegas koguda Tallinna Lastehaiglas ravil viibivatele lastele mänguasju. Kampaania patrooniks oli Lenna Kuurmaa. Kokku saadeti ettevõtmise käigus lastele enam kui 500 pakiga mitu tuhat mänguasja.  

2015. aasta põhiprojektiks oli annetuste kogumine kirurgiliste instrumentide väljavahetamiseks operatsioonisaalides. Lastehaigla eripäraks on lisaks multiprofiilsusele, patsientuuri erinev suurus. Kõige väiksemad patsiendid kaaluvad alla kilo, suurimad ei erine täiskasvanutest. Seega vajame tööks väga erinevaid, aga ka erinevas suuruses instrumente.

Samal aastal andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond lastehaiglale üle 42 252 eurot maksvad videobronhoskoobid anestesioloogia-intensiivraviosakonda.

Kevadel tähistas EERO oma 25. sünnipäeva. Toetusfondi poolt näidati pidupäeval ka videofilmi Kanada eestlaste abist Eesti suurimale lastehaiglale. EERO poolt aga kanti sünnipäeval üle Toetusfondile osa Alma Kruuse pärandusest ja EAK Kanadas toetus.

Jätkus 2014 KÜSK-i Šveitsi Vabaühenduste fondist alanud projekti jätkuprojekt (Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses), milles osaleb 20 kooliealist ülekaalulist last ja nende vanemat.

Tore, et meie koolinoored ja õpetajad on leidnud tee heategevuse juurde. Lisaks Sakala Eragümnaasiumile, tulid lastehaigla väikestele patsientidele 2015. aastal appi ka Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Pirita Majandusgümnaasiumi abituriendid, Jüri Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased, Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilasesindus ja huvijuht, Tapa Gümnaasiumi G1 õpilased ja juba mitmendat aastat Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolipere.

Toetusfondi juhataja osales septembris EPHA konverentsil Brüsselis, kus toetusfond võeti EPHA liikmeks. EPHA on juba üle 20 aasta olnud tervishoiuga seotud probleemide eestkõnelejaks. EPHA-l on üle 100 liikmesorganisatsiooni – tervishoiu probleemidega tegelevad MTÜ-d, erinevate haiguste patsientide esindusorganisatsioonid, tervishoiu professionaalid, kes kõik töötavad koos selle nimel, et täiustada/parandada tervist ja et tervishoid Euroopas saaks suuremat tähelepanu. Toetusfondil on esinduses 2 häält, millega saame kaasa rääkida kõikides valulistes küsimustes. 

2016. aastal oli Toetusfondil kaks põhiprojekti. Kampaania „Tee väike ime“ käigus koguti annetusi rinnapiima analüsaatori ja pastörisaatori ostuks, et täpsemalt määrata emapiima koostis. 2016.a. novembrist alustas Tallinna Lastehaigla Toetusfond heategevuslikku kampaaniat “Ka õhk võib tappa” lastehaigla onko-hematoloogia osakonnas ravil olevate laste heaks. Kampaania jooksul koguti annetusi uute isolatsioonipalatite loomiseks raskelt haigetele lastele. Kampaania jätkus ka 2017. aasta esimeses pooles.

2016. aasta sügisel andis Toetusfond lastehaigla vastsündinute osakonnale üle kaks CPAP hingamisaparaati, mis soetati Selveri heategevusliku kampaania „Koos on kergem“ käigus kogutud annetuste eest.

Lisaks haigla vajadusteks soetatud aparatuurile on Toetusfond igal aastal toetanud individuaalselt lapsi, kes vajavad abi ravivahendite ja ravimite ostmisel. Toetati diabeedihaigeid lapsi insuliinipumpade ja transmitterite ostul, terviselaagri organiseerimist ülekaalulistele lastele, 2-aastase Christiani ravireisi Berliini ning epilepsiahaigele lapsele ravimite ostu 4000 euroga. Lisaks toetati arstide ja õdede täiendkoolitust, videobronhoskoobi ja mugavate tugitoolide soetamist intensiivraviosakonnas viibivate laste vanematele. Nõuandetelefoni „Lastearst kuuleb“ aastane ülalpidamiskulu oli 18 700 eurot ning lastereanimobiili kütusetoetus Neste Eestilt 13 000 eurot.

Toetusfondi juhataja võttis 2016. aastal igakuiselt osa EMSL ja Heateo Sihtasutuse poolt algatatud annetuste kogujate koostöö aruteludest, mille eesmärgiks kasvatada annetajate teadlikkust ning edendada annetamiskultuuri. Arutelude tulemusel sündis „Annetuste kogumise hea tava“ juhend.

Novembri lõpus toimus vabaühenduste ja ajakirjanike kohtumine Avatud Eesti Fondis, mille eesmärgiks oli kontaktide loomine ning vastastikuse koostöö parandamine.

2017. aastal jätkus Toetusfondi põhiprojektina kampaania „Ka õhk võib tappa“, mille eesmärgiks oli uute isolatsioonipalatite loomine onko-hematoloogiaosakonda.

14. veebruaril, sõbrapäeval, andis Tallinna Lastehaigla Toetusfond lastehaiglale üle uued operatsiooniinstrumendid. 97 operatsioonikomplektis on kokku 2861 instrumenti 37 erineva operatsiooni jaoks.

Veebruaris andis Selver Tallinna Lastehaiglas üle kampaania „Koos on kergem“ raames kogutud annetused, mille eest soetati hingamisfüsioloogia keskusele köhaaparaat ja ostsillomeeter, millega saab väikelastel hingamisfunktsiooni mõõta.

2010. aastal alanud koostöö Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Eesti Nukukunsti Majaga ning selle eestvedaja Svetlana Pchelnikovaga jätkus, kui maikuu alguses toimus rahvusvaheline nukunäitus Tallinna Lauluväljakul, mille piletituluga toetati Tallinna Lastehaigla Toetusfondi.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja traditsioonilisel Kevadballil koguti annetusi onkoloogiaosakonna isolatsioonipalatite rajamise toetuseks.

Juunis Remnikul toimunud laste terviselaagris osales kakskümmend 9-17 aastast ülekaalulist last, 2 füsioterapeuti ja 2 vabatahtlikku.

Juulis toimus heategevuslik golfivõistlus „Golf aitab!“. Idee algatajaks olid 2 lapsevanemat Lauri Jürjen ja Anti Metsamaa, kellel endal nii golfi kogemus kui ka tihe side lastehaiglaga. Appi tulid Golfi ajakirja toimetaja Monika Kuzmina, Piret Sepp Golf X Rae’st, Terje Varem Principal OÜ-st ja Helen Roonet Imagine AD-st.

Juba 9. aastat korraldas Tallinna Sakala Eragümnaasium jõulukontserdi ja laada, mille tulu annetati seekord diabeedihaigetele lastele insuliinipumpade ostuks. Kooliõpilaste heategevuslikud laadad toimusid ka paljudes teistes koolides. Nii toetasid lastehaiglas ravil olevaid lapsi õpilased GAGist, Eesti Rahvusvahelisest Koolist, Tallinna Õismäe Vene Lütseumist, Kannuka Koolist, Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumist , Kohila Keskkoolist, Viimsi Kooli 7c klassist.

Detsembri lõpus ETV eetris olnud «Jõulutunnel» kogus heade annetajate abil sügavalt enneaegsetele vastsündinutele mõeldud perekeskse intensiivravi üksuse loomiseks kokku 224 055 eurot.

Olerexi heategevuskampaanias „Tangi ja kingi“ osalenud inimesed aitasid koguda Tallinna Lastehaigla Toetusfondile 51 281 eurot, mis läks samuti enneaegsete vastsündinute intensiivravi perepalatite loomiseks.

2018. aasta suurprojektiks oli Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonnas uute eriliste intensiivravi pereplatite renoveerimine, mille jaoks korraldati heategevuskampaania "Iga hetk on oluline". Perepalatites on vajalik aparatuur ning kõik tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma enneaegse beebiga kasvamise ja kosumise ajal ööpäevaringselt koos olla. Perepalatite sisustamise kogumaksumus oli 450 000 eurot, millest ligi poole moodustas 2017. aasta lõpus ETV saates „Jõulutunnel“ kogutud annetussumma.

Jätkasime ülekaaluliste laste toetamist, võimaldades neil käia kahel korral nädalas treeningutel lastehaiglas. Suvel toimus ka traditsiooniline 10-päevane terviselaager, kus sai osaleda 20 ülekaalulist last.

2018. aasta lõpus toetasime perekonda, kus pere mõlemal lapsel, 4-aastasel poisil ja 2-aastasel tüdrukul on diagnoositud ülimalt harva esinev kiiresti progresseeruv geneetiline haigus infantiilne neuronaalne tseroidlipofuskinoos.  Paraku ei andnud Cystagoni ravi nende laste puhul soovitud tulemust. Pere suurim lootus on pääseda mõnda rahvusvahelisse ravimiuuringusse, kus katsetatakse uusi välja töötatud ravimeid, mis võiksid lapsi edaspidi aidata. Toetusfond püüab perekonda jätkuvalt aidata.

Aasta lõpus toimunud McHappy Day heategevuskampaania raames müüs restoranikett McDonald’s rinnamärke ning kogus oma külastajate abiga reanimobiiliostu toetamiseks 22 000 eurot.

2018. aasta detsembris korraldas Selver 16. korda heategevuskampaania „Koos on kergem“. 53 Selveris üle Eesti koguti klientide annetusi oma maakonna haigla laste- või sünnitusosakondadele. Suurim toetussumma – 59 000 eurot – kogunes tänu headele annetajatele Tallinna Lastehaiglale. Annetussumma eest soetatakse elektroentsefalograaf, mis on meditsiiniseade aju elektrilise aktiivsuse registreerimiseks. Uus aparaat avab paremad võimalused peaaju haiguste nagu epilepsia, une- ja teadvushäired, kaasaegseks diagnostikaks ning raviks.

Jõulukuul Olerexi heategevuskampaanias „Ulata abikäsi“ osalenud inimesed aitasid koguda Tallinna Lastehaigla Toetusfondile ligi 10 000 eurot käeroboti soetamiseks. Käerobot on väga kaasaegne aparaat, mis on ennekõike mõeldud nende patsientide tarbeks, kellel on ühe kehapoole halvatus või kes ei saa neuroloogiliste häirete tõttu oma käsi tavapärasel viisil liigutada ning vajavad erilist teraapiat.

2019. aasta alguses avati vastsündinute ja imikute osakonnas kauaoodatud intensiivravi perepalatid. Toetusfondi 2019. aasta põhiprojektiks oli uue lastereanimobiili soetamine Tallinna Lastehaiglale. Reanimobiiliostule pani teiste seas õla alla USA rockansambel Metallica, kes tegi annetuse Tartus toimunud kontserdi piletimüügitulust. Reanimobiiliostu toetati ka iga-aastase Tallink Duty Free koolitusmessi käigus korraldatud heategeva loteriiga ning avatud Talude Päeval HALINGA OÜ Piimajõe farmi külastanud inimeste annetustega.  10. detsembril toimunud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi traditsioonilisel heategevuslikul jõululaadal kogusime uue lastereanimobiili soetamiseks 1353 eurot.  Neste Eesti on toetanud kütusega Tallinna Lastehaigla reanimobiili väljasõite alates 1993. aastast ning koostöö jätkub ka edaspidi.

Üha enam toetame haruldaste haiguste ravi, sest individuaalse abi vajadus on kasvamas. Jätkame Amy ja Elari Markuse abistamist ning toetame ka Irinat, kellel on ülimalt harva esinev kaasasündinud geenirike, mille tulemusel põeb tüdruk rasket immuunpuudulikkust kroonilist mukokutaanset kandidoosi. Meil on suur rõõm, et tänavu toetas nende laste ravi ka TV3 jõuluaegne heategevussaade „Inglite aeg“.  Juba pikki aastaid on Tallinna Sakala Erakool annetanud jõululaada ja –näidendi tulu Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Tänavune annetussumma läks Irina ravi heaks. 25. mail toimus Tallinnas Tondiraba Jäähallis esimest korda heategevuslik kosmonaudiharjutuste võistlus Worldman Games, mis kogus samuti raha Amy ja Elari Markuse raviks.

Jätkasime annetuste kogumist Tallinna Lastehaiglale käeroboti soetamiseks. Projekti suurimateks toetajateks olid AS Selver poolt detsembris korraldatud kampaania „Koos on kergem“, restoranikett McDonald’s novembris korraldatud heategevuskampaania „McHappy Day“ ning Olerexi jõuluaegne kampaania „Ulata abikäsi“.

Kuuendat aastat korraldas Toetusfond ülekaalulistele lastele suvelaagreid, kus pannakse rõhku aktiivsele liikumisele ja tervislikule toitumisele. Lisaks laagritele toimuvad kaks korda nädalas regulaarsed treeningud Tallinna Lastehaiglas. Toitumisnõustaja Erik Orgu, Santa Maria, restoran Basiilik ja 725 eraisikut korraldasid heategevuskampaania, mille tulu annetati võitluseks laste ülekaalulisusega. 1. juunil toimus Tallinna vanalinnas traditsiooniline Rimi Juunijooks, millest osa võtnud ligi kolm tuhat liikumisharrastajat annetasid ülekaaluliste laste suvelaagri toetuseks.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas 17. aastat   lastehaigla parima arsti, nooarsti, õe ja kaheksandat aastat ka noorõe premeerimist.

Jätkub koostöö Logotrade OÜ-ga – 2019.a. valmistas firma Tallinna Lastehaigla Toetusfondile fondi logoga tooteid, mida oleme saanud kinkida oma toetajatele ja jõulude ajal lastehaiglas viibivatele lastele. 2019. andsime koostöös ettevõttega The Buddies välja urmelite nuputamis-ja värviraamatu, mida saab jagada ajaveetmiseks haiglas olevatele lastele. Toetusfondi poolt välja antud heategevuslik muinasjuturaamat „Urmelid ja 12 heategu“ on jätkuvalt müügil Apollo raamatukauplustes.

Mugavat võimalust teha annetusi pakub mTasku rakendus. Annetada saab vaid paari klikiga ning internetipanka sisenemata või sularaha omamata.

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi südamevalguse installatsioon oli 2019. aastal eksponeeritud tehnoloogiamüügifirmas Valge Klaar, Telia Kristiine keskuse esinduses, Rotermanni kvartalis, Kadriorus festivalil „Valgus kõnnib“ ning Ülemiste keskuses. Helistades Toetusfondi annetustelefonide numbritele saavad heategijad teha 5-, 10- või 25-eurose annetuse ning panna südamel tulukesed vilkuma.

President Kersti Kaljulaid andis 22. veebruaril Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses üle riiklikud teenetemärgid 112 inimesele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer pälvis Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. Inna Kramer on juhtinud Toetusfondi tegevust 20 aastat. Vabariigi President tunnustas riikliku teenetemärgiga ka muusik Jaagup Kreemi, kes on pikaaegne Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige. Jaagup Kreem pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi.