Tee annetus

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile või TEE ANNETUS KODULEHEL

900 7705
5 € 900 7710
10 €
900 7715
25 €

AITA SINAGI MEIL AIDATA

Helista annetustelefonile

900 7705
5 €

900 7710
10 €

900 7715
25 €

2005-2009

2005. aastal sai alguse koostöö EMT AS-ga Jõulukalendri projektis.

Phare CBC 2002 projekt „Estonian Finnish Network in Child Rehabilitation” kestis 01.02-31.10.2005 ja selle kogumaksumus oli 690 320 krooni ning Phare ACCESS 2002 projekt „Terve elu lastele” kestis 15.12.2004 – 16.12.2005 kogumaksumusega 802 076 krooni. Mõlemad projektid olid suunatud puuetega laste ja nende vanemate sotsialiseerumise probleemidele lahenduste leidmisele ning Tallinna Lastehaigla taastusravispetsialistide koolitusele ja kolmanda sektori arendamisele. Projektide raames toimusid koolitused Tallinna Lastehaigla taastusravispetsialistidele ja haiglas ravil olevate puuetega laste vanematele Moreno Keskuse koolitajate ja Soome Mahdollisuus Lapselle RY koolitajate poolt. Projektide käigus viidi läbi 3 suvelaagrit ja 1 talilaager puuetega lastele ja nende vanematele/õdedele-vendadele, valmis õppevideo ja abistav voldik puuetega laste vanematele. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi eestvedamisel toimus 2 ümarlauda, mille käigus arutati puuetega laste ja perede sotsialiseerumisega seotud probleeme ning koostati kiri tänastele ametnikele, kelle haldusalasse jäävad otsused puuetega laste ja nende perede elujärje parandamiseks. Teiseks suunaks ümarlaual oli kolmanda sektori osakaalu suurendamine ja laiendamine ning rahaliste võimaluste leidmine puuetega laste ja nende perede abistamiseks.

2006. aastal laienes koostöö sotsiaalseosega turunduse valdkonnas – juba olemasolevatele lepingutele AS-ga Kalev – Annekese šokolaad, AS Balbiino – Pere vaniljejäätis, Otto Tellimiskeskus ja Quelle Eesti OÜ – internetikaubad, BDP Eesti OÜ - Pentel tooted, lisandusid TEA Kirjastuse AS – Laste Terviseentsüklopeedia ja OÜ Logotrade – firmale meenetooted.

Kuna PHARE projektide läbiviimine Eestis lõpetati, siis otsis toetusfond uusi suundi projektide käivitamiseks. 2006. aastal toimus koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga projekt „Traumade ja alkoholi tarbimise ennetamine Tallinna linnas”, mida rahastas Eesti Haigekassa. Projekti eesmärgiks oli tervist toetava keskkonna arendamine ja paikkonna suutlikkuse tõstmine tegelemaks kodu- ja vaba aja vigastuste ennetamisega piirkondlike organisatsioonide, võtmeisikute ja kohalike omavalitsuse tegevuse kaudu.

2006. aasta uutest projektidest tuleks eelkõige mainida heategevuslikku koostööd TEA Kirjastuse AS-ga. Nimelt laekus Toetusfondile TEA Kirjastuse poolt välja antud „Laste terviseentsüklopeedia” iga eelmüügist tellitud raamatu eest 25 krooni. Projekti initsiaatoriks oli TEA Kirjastuse omanik ning Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Silva Tomingas, selles osalesid ka Toetusfondi nõukogu liikmed Adik Levin ja Merike Martinson. „Laste terviseentsüklopeedia” konsultantidena aitasid kaasa paljud Tallinna Lastehaigla arstid.

2006. aastal toetasid annetajad nii Tallinna Lastehaiglale kui Tartu Ülikooli Lastekliinikule reanimobiilide ostu kogusummas 3,1 mln krooni, mis ületas isegi eelmise aasta tulu.

Ka AS EMT poolt korraldatud heategevuslik projekt „Jõulukalender” toetas ühe suunana Tallinna Lastehaiglale reanimobiili ostu.

2007. aasta aprillis sai toetusfondi patrooniks pr. Evelin Ilves, kelle sõnul on Tallinna Lastehaigla Toetusfond talle südamelähedane mitmel põhjusel – esmalt seob teda toetusfondiga isiklik koostöö – aastaid tagasi aitas pr. Ilves koos dirigent Tõnu Kaljustega korraldada esimesi edukaks osutunud Eesti Päevalehe heategevuskontserte. Toetusfond on Eesti üks esimesi heategevust laialt propageerinud fonde kogu ühiskonnas. Fondi töö tulemusena on Lastehaigla saanud 15 aasta jooksul üle 40 mln krooni ulatuses annetusi.

Taas said alguse uued ettevõtmised ja projektid – perepäev toimus uues kohas koostöös uue partneri Nõmme Spordikeskusega. Uued koostöölepingud sõlmiti OÜga Raha24 ja plaadifirmaga Recordshulgi OÜ. Omaalgatusliku koostööprojektiga toetas MTÜ Audentese Võrkpalliklubi, reanimobiilihanke võitnud Silberauto AS on olnud abiks nii Jõulutunneli kui perepäeva toetamisel.

Kenasti on jätkus koostöö kontoritarvete müügiga tegeleva firmaga Büroomix (mis on vahepeal oma nime muutnud BDP Eesti OÜ-ks), kus toetus koguneb Penteli firma toodete müügist.

2007. aasta 21. novembril omistati SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondile Aadu Luukase Fondi esimene Missioonipreemia, millega kaasnes ka 1 mln krooni suurune autasu. Indrek Luukase sõnul pälvis toetusfond preemia ja tunnustuse eeskätt selle eest, et Lastehaigla Toetusfond oli ligemale 15 tegevusaasta jooksul hoolitsenud mitte ainult väikeste patsientide tervise eest, vaid olnud üheks eestvedajaks meie inimeste arusaamade ja hoiakute kujundamisel hoolivusest.

2008. aastal esitas toetusfond Eesti Vabariigi Presidendile autasu saamiseks Kanadas elavate Inna ja Aadu Randpalu kandidatuuri, kes toetasid lastehaiglat aastate jooksul 1,3 mln krooniga. Rõõm oli lugeda, et 97 autasustatu seas on ka Inna ja Aadu Randpalu, kellele omistati abi eest Tallinna Lastehaiglale Eesti Punase Risti III järgu teenetemärk.

2008. aasta juunis külastasid toetusfondi esindajad koos lastehaigla ülemõega taas toetusfondi koostööpartnereid ja sõpru Kanadas Torontos. Reisi eesmärgiks oli osaleda Eesti Abistamiskomitee Kanadas aastakoosolekul, külastada ammuseid toetajaid Inna ja Aadu Randpalu ning tutvustada toetusfondi tegemisi Kanada eestlastele. Toimus palju huvitavaid ja sõbralikke kohtumisi – esinemine ettekandega EAK Kanadas aastakoosolekul, tutvustus toetusfondi tegemistest ja aruandlus Kanada eestlaste toetusest Tallinna Lastehaiglale. Kohtumisele Toronto eestlaste ajalehe „Eesti Elu” toimetuses järgnes pikk ja põhjalik artikkel, mille autoriks oli Kaire Tensuda (kes hiljem, Tallinna külaskäigul, külastas ka lastehaiglat). Huvitavaks ja väga tulemusrikkaks kujunes kohtumine Toronto Sick Children’s Hospital Foundation’i juhtidega. Haigla on üks tuntumaid maailmas ja ka selle fond üks tuntumaid ja suurimaid (töötajaid 166). Esinesime vastastikku tutvustavate ettekannetega. Leppisime kokku koostöös- Tallinna Lastehaigla ühel arstil on tulevikus võimalus saada stipendium aastaseks töötamiseks Toronto Sick Children’s Hospital’is. Tore oli, et nii tuntud fond leidis ka meie töös järgimistvääriva projekti- „Lastearst Kuuleb”.

2009. aastal jätkasid haiglasse külaskäike Vineyard Tallinna Koguduse liikmed, kes olid haiglas lastega toredaid tegevusi läbi viinud. Lisaks tegevusabile on Vineyard Tallinn koguduse USA sõbrad kinkinud meie haigla vastsündinute osakonnale imeilusad käsitööna valminud beebitekke.

Sakala Eragümnaasiumi lapsed ja lapsevanemad korraldasid jõulukontserdi ja -laada, mille tulemusena sai haigla kingituseks kaks televiisorit ning kuus iPod-i ja lisaks veel arvukalt DVD-plaate filmidega. Sularahana anti fondile üle 10 600 krooni, mida kasutati väikese Markuse ravimite eest tasumiseks.

Alguse said uued koostöösidemed mitme Tallinna kooliga, laienes fotograafiaalane koostöö – NIKON esindajad kinkisid meeleolukad loodusfotod kaunistamaks haigla vastsündinute osakonna palateid. 2009. aasta alguses pani Harriet Fotostuudio haiglas polikliiniku fuajeesse üles emotsionaalse näituse laste fotodest.

Toreda toetusprojektiga pöördus toetusfondi poole laulja Boris Lehtlaan, kes oma plaadi „Nostalgia“ müügist saadud summadega toetab lastehaiglat. 2008. alustatud projekt “Krooniliste haigustega/puuetega laste elukvaliteedi uurimisinstrumentide eesti keelde tõlkimine ja kohandamine” rahastamiseks jätkus ka 2009. aastal. Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige Tiit Kõuhkna toetas juba seitsmendat aastat lastehaigla parima arsti, noorarsti, õe ja kolmandat aastat ka noorõe premeerimist.

2009. aastal uuendati Toetusfondi veebilehte www.toetusfond.ee. Tunduvalt kergemaks muudeti toetuste ülekandmine ning info uuendamine. Uue kodulehe emotsionaalsus ja mobiilsus aitas oluliselt kaasa uute annetuste laekumisele.

Erilist tänu pälvib tegevusabi eest Powerhouse OÜ, kes on abiks olnud nii toetusfondi ürituste organiseerimisel (ajaleht, tänuõhtu) kui uue kodulehe valmistamisel. Tänu Powerhouse’i töötajate asjatundlikule abile sai uue kodulehe ülesehitus ja kujundus igati ratsionaalne, kuid samas emotsionaalne.

Loe edasi